ENGLISH
DESTEK OL!
Gönüllü Ol

Organik ürünlerle konvansiyonel ürünlerin fiyat farkı nereden kaynaklanıyor?

Gıdada ve sağlıkta, kalite ve güvence fiyattan daha önemlidir. Sağlıklı gıdaya verilen bedel, koruyucu bir önlem olarak, hastalıktan, hastane ve ilaç masraflarından da uzak tutar. Bununla birlikte pahalılık göreceli bir kavram. Konvansiyonel ürünlerle karşılaştırma, birim maliyetler üzerinden yapıldığında ve sürüm de dikkate alındığında çoğu üründe organik ürün daha adil olabiliyor. Yani konvansiyonel bir ürünün market satış fiyatıyla, üretim maliyetleri arasındaki fark, organik bir ürünün satış fiyatıyla üretim maliyetleri arasındaki farktan daha yüksek olabiliyor.

Yoğun emek gücüne dayalı olan organik tarımda yabani otlara karşı pestisitler yerine daha fazla iş gücüne başvurulması, organik girdilerin (tohum, tuzaklar, organik mücadele ilaçları, organik gübreler, organik yem vb.) pahalılığı, kontrol, sertifikasyon ve analiz bedellerinin maliyeti etkilemesi, geçiş sürecinde profesyonel destek ve danışmanlık yoksunluğundan kaynaklı verim kayıplarının yaşanması, katma değerli ürünler (salça, un, bisküvi, kuru meyveler, peynir vb.) için hem ürünün üretiminde hem de işlenmesi sırasında çifte kontrol, analiz ve sertifikasyon maliyetlerinin olması ve organik ürünlere talebin az oluşu, pazar ağının/pazarlama alternatiflerinin darlığı gibi nedenler maliyetlere yansıyarak fiyat farkının oluşmasına sebep olabiliyor.

Gıdasının sorumluluğunu alan “türeticiler” olarak, zehirsiz üreten çiftçiler ile bağ kurup yaşadıkları zorlukları öğrenerek,  Zehirsiz Kampanya ’ya ve bunun için çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek olarak, doğa dostu ve ekolojik üretimin yaygınlaşması ve tarım zehirlerinin yasaklanması için karar alıcılardan talepte bulunabiliriz. 

Organik ürün maliyetleri ve fiyat farkı hakkında daha fazla bilgi için: ekolojikpazarlar.org


Paylaş