ENGLISH
DESTEK OL!
Gönüllü Ol

Amaç ve Değerler

AMACIMIZ

Tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemek.

DEĞERLERİMİZ

Bütüne hizmet etmek esastır
Yaşamı bir bütün olarak kucaklıyoruz. İnsanı doğadan ayırmıyoruz. Çalışmalarımızı bütünün parçası olduğumuz esasından hareketle, bütüne hizmet edecek şekilde yürütüyoruz. Geleneksel bilginin değerini biliyor ve bu bilginin korunması, sürdürülmesi için çalışıyoruz. Geleneksel ve yerel üretimleri, kültürleri ile birlikte destekliyoruz.

Ekolojik krizin çözümü için ekolojik yaşam deneyimlerimizi paylaşıyoruz
Ekolojik yaşam bilgisinin yaygınlaşması için çalışıyoruz. Edindiğimiz tecrübelerin ekolojik krizin çözümünde öncü ve örnek olacağına; yapıcı katkı vermenin önemine inanıyoruz. Uygulanabilir olumlu örneklere odaklanıyoruz.

Hesap verebilirlik faaliyetlerimizin omurgasıdır
Bireylerin refahını hedeflerken, doğadaki diğer varlıkların da yaşamlarına saygılıyız. Rekabet yerine “işbirliği”nden yanayız. İşbirliği yapmak üzere “herkes” ile şeffaf bir şekilde diyaloğa açığız. Eylemlerimizde adil değer yaratmayı esas alıyor, her aşamasında bireylerin ve doğa unsurlarının zarar görmediği bir alışveriş anlayışını destekliyor, uyguluyor ve bütüncül etkisini görünür kılmaya gayret ediyoruz.

Ekolojik dönüşüm için gönüllüyüz
Ekolojik yaşamla ilgili savunduğumuz idealler doğrultusunda gönüllü sadelik yolunda adımlar atıyor; bu konuda birbirimizin bilgisinden ve deneyiminden yararlanıyoruz. Önerdiğimiz alternatifleri öncelikle kendimiz uygulamaya çalışıyoruz.


Paylaş