-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:
BUĞDAY Ekolojik Yaşam Dergisi

 

Buğday Ekolojik Yaşam Bülteni ve Dergisi 1998-2009 yılları arasında yayımladığı 57 sayısı ile doğa dostu yaşam bilgisini geniş kitlelere ulaştırdı. Ele aldığı konularla eğitici bir yayın olmakla birlikte ekolojik yaşam alanında bir iletişim noktası olan Buğday Dergisi, Şubat 2009’da daha geniş bir kitlelere ulaşmak amacıyla Buğay Derneği’nin üyelerine gönderilen bir Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi’ne dönüştü.

İlk dokuz sayısı bülten olarak yayınlanan Buğday, Eylül 1999’dan itibaren dergi kimliğiyle yayımlanmaya başladı. Şubat 2009’da 49. sayısı yayımlanan Buğday Dergisi, 11 yıl boyunca, hayatın hiç bir alanını dışarıda bırakmadan, bütüncül bir bakış açısıyla ; ekolojik tarım, ekolojik ürünler, ekolojik turizm, sağlıklı beslenme, geleneksel yaşam, koruyucu sağlık ve bireysel gelişim gibi konularda kaynak ve iletişim noktası oldu. Bu amaçla sayfalarında, uzmanların yazılarına, Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vererek, ekolojik yaşam alanında ortak bir iletişim ağı oluşturdu.

Ele aldığı konularla eğitici bir yayın olmakla birlikte ekolojik yaşam alanında bir iletişim noktası olan Buğday Dergisi, “doğadan gelen şifa”, “ulaşım”, “ekolojik tarım-ekolojik ürünler”, “eko-turizm-tüketmeden keşfedin”,  “çöp ve atıklar”, “beslenme”, “enerji”, “sürdürülebilir kalkınma”, “temizlik”, “üretim”, “savaş ve barış”, “kendini tanıma yolunda...”, “barınağımız yeryüzü”, “kentte ekolojik yaşam”, “alışveriş” gibi dosya konularıyla ekolojik yaşamın her alanında başvurulan bir “kaynak” olmayı sürdürüyor.

Derginin eski sayılarını aşağıdaki telefon, e-mail adresinden veya %100 Ekolojik Pazarlardan edinebilirsiniz.

http://www.bugday.org/pdf/bugdaydergiindex.xlsTelefon: (0212) 2525255
selma@bugday.org

 

Sayfa No: 52
BARINAĞIMIZ YERYÜZÜ ...
Yyl : 2004
Sayy : 24

"Bugün yeryüzü insanının, yaklaşık yüzde 70’i doğadan kopuk barınaklarında yaşıyor. Doğayla ilişkimiz rüzgârla ve güneşle, kimi bölgelerde denizle sürüyor sürmesine ancak barınaklarımızın çoğu doğayla bağımızı neredeyse tamamen koparmış durumda... Oysa gerçek barınağımız olan yeryüzünde yaşamımızı sürdürebilmemiz, ana barınağımızla uyum içinde olmamıza bağlı. Ana barınağımız olan yeryüzüyle uyumu sürdürülebilmek içinse, her bireyin kendi barınağı olan bedeniyle uyum içinde olması gerekiyor..."

Ekolojik yaşam dergisi BUĞDAY Mart-Nisan 2004 sayısını "barınma ve barınak" konusuna ayırdı. "BARINAĞIMIZ YERYÜZ܅" başlıklı dosyada; barınağın tarihinden, doğayla uyumlu barınaklara, Anadolu’da barınmayla ilgili geleneklerden, ekolojik barınak ve yerleşim örneklerine kadar konuyla ilgili uzmanların yazılarına yer veriliyor.

Yrd. Doç. Dr. Necmi Karul yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkan bulgulardan yola çıkarak Anadolu uygarlıklarının barınma felsefelerini anlatıyor. ATLAS dergisi genel yayın yönetmeni Özcan Yüksek insan-barınak-doğa ilişkisini anlatırken bir zamanlar Kuzey Amerika yerlilerinin barınağı olan "uzunev"in öyküsünden yola çıkıyor. Emekli öğretmen Sedef Birsel İzmit’te körfezde, deniz kıyısına kurulmuş balıkçı barınaklarının sırrını aktarıyor. Mimar, peyzajist Dilek Ayman Rodrigue, günlük yaşam alışkanlıklarımızı değiştirerek ekolojik kentlerin altyapısını nasıl hazırlayabileceğimizi, mimar Mustafa Bakır Amerikan yerlilerinin tipi’sini, Orta Asya göçerlerinin yurt’u ve Anadolu yörüklerinin çadırlarından yola çıkarak doğayla uyumlu mimari ve felsefesini, folklor araştırmacısı Gülsen Balıkçı ise Anadolu’da barınağın kullanım biçimiyle ilgili gelenek ve inanışları anlatıyor.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı-WWF Türkiye’den Emre Can ve Doğa Derneği’nden Bahtiyar Kurt ise kuşların ve memeli hayvanların barınma biçimlerinden yola çıkarak diğer canlıların yeryüzünü barınak olarak kullanma biçimlerine ilginç örnekler veriyorlar.

"Bedenimiz mabedimiz", "En küçük barınak; hücre", "Doğayla uyumlu yerleşim sanatı Feng Shui", "Barınmanın B’si", "Kerpiç ev yapımı" ise, dosyada okuyabileceğiniz diğer konular arasında yer alıyor.

Ekolojik/organik tarımın gelişmesi yolunda işbirliği
Buğday dergisi Mart-Nisan sayısında eko-tarım sayfalarını 21-22 Ocak 2004’ye Ankara’da yapılan "Türkiye’de Organik Tarımın Gelişmesi ve Yasal Düzenlemelerin Güncelleştirilmesi" Çalıştayı’na ayırdı. Çalıştay, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlık ve hükümet temsilcileri, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), sivil toplum kuruluşları, kontrol ve sertifikasyon firma temsilcileri, akademisyenler, çiftçi, üretici kuruluşları, işletmeci ve pazarlamacıları çalıştayda, Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında yapılacak yasal ve yapısal düzenlemelerle ülkemizde ekolojik tarımın gelişmesine yönelik proje taslağı ve bu konuda izlenmesi gereken yol konusunda görüş alışverişinde bulundu. Buğday dergisi’nde çalıştayda tartışılan konular ve çalıştay sonu raporlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Buğday ekolojik yaşam dergisi Mart-Nisan 2004 sayısında ayrıca, eko-okulların yaptığı çalışmalar, Omega 3 yağlarının beslenmedeki önemi ile doğa koruma, ekolojik yaşamla ilgili Türkiye ve dünyadan çeşitli haberler de veriyor.

Derginin haberler sayfasında doğal yaşamla ilgili festival, fuar etkinlikler takvimi, Doğal Yaşam Rehberi sayfalarında ise doğal ürün dükkanları, restoran, kafe ve bireysel gelişim seminerleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: (0212) 292 06 69 (0212) 252 52 55  dergi@bugday.org