-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:
BUĞDAY Ekolojik Yaşam Dergisi

 

Buğday Ekolojik Yaşam Bülteni ve Dergisi 1998-2009 yılları arasında yayımladığı 57 sayısı ile doğa dostu yaşam bilgisini geniş kitlelere ulaştırdı. Ele aldığı konularla eğitici bir yayın olmakla birlikte ekolojik yaşam alanında bir iletişim noktası olan Buğday Dergisi, Şubat 2009’da daha geniş bir kitlelere ulaşmak amacıyla Buğay Derneği’nin üyelerine gönderilen bir Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi’ne dönüştü.

İlk dokuz sayısı bülten olarak yayınlanan Buğday, Eylül 1999’dan itibaren dergi kimliğiyle yayımlanmaya başladı. Şubat 2009’da 49. sayısı yayımlanan Buğday Dergisi, 11 yıl boyunca, hayatın hiç bir alanını dışarıda bırakmadan, bütüncül bir bakış açısıyla ; ekolojik tarım, ekolojik ürünler, ekolojik turizm, sağlıklı beslenme, geleneksel yaşam, koruyucu sağlık ve bireysel gelişim gibi konularda kaynak ve iletişim noktası oldu. Bu amaçla sayfalarında, uzmanların yazılarına, Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vererek, ekolojik yaşam alanında ortak bir iletişim ağı oluşturdu.

Ele aldığı konularla eğitici bir yayın olmakla birlikte ekolojik yaşam alanında bir iletişim noktası olan Buğday Dergisi, “doğadan gelen şifa”, “ulaşım”, “ekolojik tarım-ekolojik ürünler”, “eko-turizm-tüketmeden keşfedin”,  “çöp ve atıklar”, “beslenme”, “enerji”, “sürdürülebilir kalkınma”, “temizlik”, “üretim”, “savaş ve barış”, “kendini tanıma yolunda...”, “barınağımız yeryüzü”, “kentte ekolojik yaşam”, “alışveriş” gibi dosya konularıyla ekolojik yaşamın her alanında başvurulan bir “kaynak” olmayı sürdürüyor.

Derginin eski sayılarını aşağıdaki telefon, e-mail adresinden veya %100 Ekolojik Pazarlardan edinebilirsiniz.

http://www.bugday.org/pdf/bugdaydergiindex.xlsTelefon: (0212) 2525255
selma@bugday.org

 

Sayfa No: 52
Sürdürülebilir Kalkınma
Yyl : 2002
Sayy : 16

HABERLER
Buğday’a "En İyi Çevre Dergisi" ödülü.
Ayurveda Uzmanı Dr. Deepak Chopra; "Ruhunuzu bulun, onunla iletişime geçin"
Röportaj: Victor Ananias

DÜNYADAN
Yaşamı yeniden keşfeden bir köy;
Yazı: Alp Pir
Gaviotas Kolombiya’daki ılanos dağlarının eteklerinde gözlerden ırak bir köy. Bir üniversite projesi kapsamında deneyler yapmak üzere yola çıkan bir avuç mühendisin 1970’li yılların başında kurduğu köyde bugün yaklaşık 2 bin kişi yaşıyor. Otuz yılda sürdürülebilir bir yaşam modeli kuran Gaviotaslılar, polis ve politakaya ihtiyaç duymadan, kültürlerinden ödün vermeden ve doğal döngüyü bozmadan yaşamak üzere yaratıcılıklarını kullanıyorlar.

DOSYA / SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Kalkınarak yoksunlaşıyor muyuz? Su yoksunu, toprak yoksunu, doğa yoksunu gibi…bizden sonraki nesiller temiz su, gıda gibi temel ihtiyaçları için dahi arkamızda bıraktığımız kirlilikle başa çıkmak, bozduğumuz doğal dengeleri tekrar kurmak için oldukça emek, para, fikir, sarfedecekler gibi görünüyor. Şimdiden bizim şehirlerdeki lüksümüzün dokunduğu uçlar, masumluk sınırlarını zorluyor. Bizlere su, gıda, enerji, sıcak bir ev, eşya, araba sağlamak için su kaynaklarından, ormanlarından, topraklarından olan nice insan, dahası bu dünyadan olan nice bitki, hayvan var. Oysa dünyanın da insanları taşıyabilececeği bir kapasitesi var. Yoksa bilime olan güven mibizi "toprak ana"ya saygıdan uzaklaştıran? Biri "kalkınırken", beşi "yoksunlaşıyorsa", biyolojik çeşitlilik azalıyorsa, dünya kirleniyor, yaralanıyorsa buna gelişme denebilir mi? Dahası bu gelişme sürdürülebilir olabilir mi?

Kalkınsak da mı sürdürsek?
Sürdürsek de mi kalkınsak?

Yazı: Bilgi Buluş

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (WSSD), Rio + 10’a doğru Ulusal Hazırlıklar
Soyut sürdürülebilirlik kavramını günlük hayatta somutlaştırmak için…
İnternette sürdürülebilir kalkınma…
Rio’dan doğan bir kaynak...

Sürdürmek mi?
Sürdürmemek mi?

Yoksa bu diyardan sürülmek mi?
Yazı: Dr. Uygar Özesmi Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Mars’taki mağaralar, sürdürülebilirlik ve doğa
Yazı: Güven Eken BirdLife International / Hollanda
Sürdürülebilirlik. Katıksız toprakla içiçe yaşayan Anadolu insanının, daha söylerken pes edeceği bir kelime. Bunda şaşılacak bir şey yok elbette. Zaten bu sözcük sürdürülemez yaşamlarını inatla sürdürmee çalışan biz şehirlilerin bir buluşu. Daha da doğrusu bu kelime, toplumsal vicdanı hammadde olarak kullanan sektörel bir savunma mekanizma.

Sürdürülemezliğin dayanılmaz hafifliği
Yazı: Güneşin Aydemir
Yaşamlarımızı kavramlara indirgeyen "değer biçme" ve "verimli değerlendirme" arzularımız yüzünden, üzerine baraj yapılmamış bir nehrin suları boşa akar, bakımı yapılmayan bir ormandan, dolayısıyla bütünden kopuk, bu nedenle de hatalı politikalara geliştiriyoruz. Bütünün parçadan değerli, ormanın ağaçlardan; nehirlerin akan suyun miktarından daha fazlasının ifade ediyor olduğunu unutuyoruz. Güvencede olmanın rahatlıgına kapılıp yaşamın sürdürülebilirliğine yüz çeviriyoruz.

Denizkaplumbağalarında ekolojik tarıma…
Yazı: Emine Kuzutürk
Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin kıyı alanlarının korunması ve yönetimi amacıyla Çıralı’da sekiz yıl önce paşlattığı proje, sürdürülebilirlik konusunda yörede uyğulanabilecek yeni projelere kapı açtı. Üç yıldır Çıralı’da yürütülen ekolojik tarım ve truzim projesi bölgede ekonomik faaliyetleri çeşitlendirerek, insanlara alternatif geçim kaynakları sunmayı amaçlıyor.

Bilmeden sürdürülemez…
Yazı: Doç. Dr. Ergin Duygu Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Doğadan, bilimin bize sunduğu doğa yasalarının elverdiği ölçüde yararlanmamız gerekiyor, çünkü doğa bizim parçamız değil, biz onun zerreleriyiz. Doğa yasalarına göre ancak enerji-madde dönüşümü dengesini sağladığımızda sürebilecek, her an yıkım yönünde yürümüye hazır bir dengeyi tutturmak zorundayız.

Döngülere övgü
Derleyen: Bilgi Buluş

Sürdürülebilir kalkınmanın biyolojik yolları
Yazı: Doç. Dr. Ergin Duygu Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı

Sürdürülebilir turizm ve ECEAT Yaşamın sürdürülebilirliği ve Ekofeministler
Yazı: Dilek Ayman Rodrigue

Bomba Değil; Yemek!
Yazı:Esra Başak
"Food not Bombs" (Bomba değil;Yemek!) hareketi çöpe gidecek yemekleri, yeniden faydalı olacak şekilde değerlendirerek, toplumlarımızdaki aşırı üretim ve tüketime dikkat çekmeye çalışıyor.

GEN AVRUPA BÜLTENİ
"Ellerinizi yeşilleyin: ekolojik köyler ve sürdürülebilir kalkınma"
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde Küresel Ekolojik Köyler Ağı
(GEN)
Seminer programı
Afrika Eko- turları

PORTRE
"Bak çocuklara, ne güzel oynuyorlar kumsalda"
Yazı: Victor Ananias
Karaburun’da küçük bir pansiyon işleten Kadri Ayvaz’la, sürdürülebilir bir yaşam üzerine bir yazı bu. Kadri Ayvaz, 18 yıl önce Karaburun’da pansiyonculuğa başlayan ilk kişi. Hatta önce evlerinin bir odasını Belçikalı misafirlerine kiraladıklarında çevreden "genelev" işlettiklerine dair tepkiler bile almışlar. Bugün pansiyonun 15 odası var. Eşi Semra Hanım çok lezzetli yemekler pişiriyor, oğlu Ergin ve gelini Andrea da pansiyonu işletiyor. Bu arada Kadri Amca hiç boş durmuyor; o, ölene kadar emekli olmayacaklardan…. Bahçeyle uğraşıyor, sunulan yiyeceklerden neredeyse tümü gözü gibi baktığı bahçesinden…

EKOTARIM
Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası; İki yanı keskin bıçak!
CAP Reform Proposals (Ortak Tarım Poltikası Reform Önerileri), BirdLife
International
Avrupa Birliği hükümet başları Mart 1999’da AB ortak tarım politikası üzerinde, Gündem 2000 adıyla bilinen bir reform gerçekleştirmeye karar verdiler. Gündem 2000 adıyla bilinene bir reform gerçekleştirmeye karar verdiler. Gündem ‘in amacı; kırsal kalkınma, çevre ve tarım bütünselleşmekti. 2000-2006 yıllarını kapsayan bu politika, Avrupa Birligi’nin tarım, bölgesel gnişleme ve finansal düzenlemelerini içeryordu. Ancak uygulamaların sonçlarını yakından izleyen uluslararası doğa koruma örğütleri gelişmelerden endişe duyuyor ve bugünden, 2006’da gerçekleşecek bir sonraki reform paketini etkilemek üzere çalışmalar yapıyor. Bu konuda hazırlık yapan sivil toplum kuruluşlarından biri de BirdLife Internatinal. Bu uluslararası kuruluşun, 2006 yılı reform paketi için, AB Ortak Tarım Politikaları konusunda hazırladığı kitapçık, bir yandan Türkiye’nin AB’ye üyelik tartışmalarının hızlandığı, diğer yandan da ulusal tarım politikalarının tartışıldığı bugünlerde konuyla ilgilenenleri bilgilendirici bir kaynak niteliği taşıyor.

BİREYSEL GELİŞİM
Mevlevi Dedesi Şefik Can Hoca ile birlik, sevgi, dostluk,iyilik ve kötülük üzerine…
"Umutsuz, insanların kendilerini unutmalarından…"
Yazı: Victor Ananias

BAKIŞ
Kayalarda Yitip Gitmek
Yazı: Hakan Onum

SAĞLIK
Kineziyoloji
Yazı: Zeynep Aksel Doğal terapi uzmanı
Geleneksel Çin akupunkur-meridyen (vücuttan geçen enerji akımları) terapisiyle Batı’nın anatomi, fizyoloji ve beslenme bilgisini biraraya getiren, doğal bir terapi yöntemi olan Kineziyoloji, insan vücudunu bir bütün olarak kabul ediyor ve vücuttaki bazı dengesizlikleri düzelterek bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

BESLENME
Emeksiz yemek olmaz!
Yazı: Tijen İnaltong
Markette salça mı yok? Var elbette . Zeytin de var, sirke de. Ama hiçbiri evde yapılmışların yerini tutmaz. Sadece tadı daha güzel değil ev yapımı zeytinin, tarhananın, salçanın,turşunun… Hepsi de piyasada satılanlara göre daha sağlıklı, doğal ve ucuz… Hazırlıklarınızı tamamlayıp da etiketlenmiş şişeleri, kavanozları raflara dizdiğinizde öylesine keyifleneceksiniz ki.

TARİFLER
Kolay, sade ve yaratıcı!