-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:
BUĞDAY Ekolojik Yaşam Dergisi

 

Buğday Ekolojik Yaşam Bülteni ve Dergisi 1998-2009 yılları arasında yayımladığı 57 sayısı ile doğa dostu yaşam bilgisini geniş kitlelere ulaştırdı. Ele aldığı konularla eğitici bir yayın olmakla birlikte ekolojik yaşam alanında bir iletişim noktası olan Buğday Dergisi, Şubat 2009’da daha geniş bir kitlelere ulaşmak amacıyla Buğay Derneği’nin üyelerine gönderilen bir Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi’ne dönüştü.

İlk dokuz sayısı bülten olarak yayınlanan Buğday, Eylül 1999’dan itibaren dergi kimliğiyle yayımlanmaya başladı. Şubat 2009’da 49. sayısı yayımlanan Buğday Dergisi, 11 yıl boyunca, hayatın hiç bir alanını dışarıda bırakmadan, bütüncül bir bakış açısıyla ; ekolojik tarım, ekolojik ürünler, ekolojik turizm, sağlıklı beslenme, geleneksel yaşam, koruyucu sağlık ve bireysel gelişim gibi konularda kaynak ve iletişim noktası oldu. Bu amaçla sayfalarında, uzmanların yazılarına, Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vererek, ekolojik yaşam alanında ortak bir iletişim ağı oluşturdu.

Ele aldığı konularla eğitici bir yayın olmakla birlikte ekolojik yaşam alanında bir iletişim noktası olan Buğday Dergisi, “doğadan gelen şifa”, “ulaşım”, “ekolojik tarım-ekolojik ürünler”, “eko-turizm-tüketmeden keşfedin”,  “çöp ve atıklar”, “beslenme”, “enerji”, “sürdürülebilir kalkınma”, “temizlik”, “üretim”, “savaş ve barış”, “kendini tanıma yolunda...”, “barınağımız yeryüzü”, “kentte ekolojik yaşam”, “alışveriş” gibi dosya konularıyla ekolojik yaşamın her alanında başvurulan bir “kaynak” olmayı sürdürüyor.

Derginin eski sayılarını aşağıdaki telefon, e-mail adresinden veya %100 Ekolojik Pazarlardan edinebilirsiniz.

http://www.bugday.org/pdf/bugdaydergiindex.xlsTelefon: (0212) 2525255
selma@bugday.org

 

Sayfa No: 52
Hava, su, toprak, güneş, insan... ENERJİNİN DANSI
Yyl : 2002
Sayy : 15

HABERLER

  • Müheyya İzer’in kitaplığı Buğday Derneği’ne bağışla
  • Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi

DÜNYADAN
"Dünyanın Restorasyonu": Yeni binyılda insanlığın temel görevi

DOSYA / EVRENİN ENERJİSİ
Hava, su, toprak, rüzgar, güneş, insan…


Enerjiyle saklambaç oynamak
Yazı: Hakan Onum
Varlıklar, çektikleri ham enerjiyi ya da dönüştürerek kullanırlar. Canlılar düzensizliğe giden bir evrende düzenlerini korumak üzere organize olmuşlardır. Düzen kurmak ve korumak için en temel gereksinim yine enerjidir. Bütün bu evrensel çevrimde varlıklar bulundukları ortamdan enerji çekerek yaşar ve diğerlerini yaşatırlar. B, ekosistemlerin doğal alışverişidir. Enerji, yaşam kurmak ve sürdürmek adına kılıktan kılığa girer.

Yenilenebilir Enerji
Yazı: Doç.Dr. Tanay Sıtkı Uyar Marmara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı
Isı artışının sonuçları ve sürdürülebilir değil, yenilenebilir enerji...

* Doğayla Gelen Enerji Kaynakları
Hidrolik
Güneş
Güneşten elektirik üretimi
Güneşten ısıl elektirik üretim sistemi
Rüzgar
Jeotermal
Biyokütle
Biyogaz
Çöpten çamurdan elektrik
* Yenilenebilir enerji uygulamalari
Alaçatı ve Bozcaada rüzgar türbünleri
Avrupa’da rüzgar enerjisi
Güneşe dönmek

Enerjinin dansı
Yazı: Cem Şen

Göbek bağıyla gelen yaşam enerjisi
Yazı: Güneş Tokcan
İnsan yaşam enerjisinin kaynağını nereden alır? Çağlar boyu pek çok kültürde cevaplanmaya çalışan bu sorunun cevabı, Çinli usta ve bilgilere göre;Chi’dir. Başlanğıçtan beri var olan yaşam gücü olarak adlandırılan Chi, çeşitli dokuların, organların ve beynin işlevlerini bir bütüne yani insana bağlayan kesintisiz bir enerji olarak tanımlanıyor.

Yeni bir enerji kaynağı: "Negavat"
Yazı: Melda Keskin
Enerji verimliliğine yatırım yapılan ülkelerde, tasarruf edilen elektriğe "Negavat" adı veriliyor. Negavat, bu ülkelerde yeni santraller kurarak elde edilen megavatların yerini alıyor ve artan talebi karşılamak için onlarca elektrik santralı inşa etmek yerine, daha az enerjiyle daha fazla iş yapmayı sağlayan teknolojilere yatırım yapma seçenegi kullanılıyor.

Her titreşim, içimizde iz bırakır!
Yazı: Tarhan Onur
Montreal’de "Kentliler Zirvesi" yapıldı / Ekolojik ve demokratik bir kent için…

Yazı: Dilek Ayman Rodrigue
Ekolojiyi, kent yaşamına sokmakta en başarılı uygulamaların yapıldığı kentlerden biri olan Montreal’de, Mart ayı sonunda gerçekleştirilen Kent Zirvesi’nde her geçen gün artan çevre sorunlarına yeni çözüm arayışları üzerinde duruldu. Zirvede; kentte ekolojik mahallelere, iklim değişikliğinden toplum sağlığına, yerel yönetimlerin sorumluluklarından sürdürülebilir gelişmeye kadar pek çok konuda oluşturulan çalışma gurupları, ekolojik ve demokratik bir kent için fikir alışverişinde bulundu.

ÇOCUKLARIMIZ
Kedi çocuk ve Rahip
Yazı: Tutku Çetin
Çocuk kaynak enerjisiyle yüklü doğar. Yaşamı boyunca toplumun ve ilişkide olduğu insanların enerjileriyle etkileşir. Her olumsuz müdahale, dayatma, onun yaratıcı güçle olan bağını biraz daha zayıflatır, enerjinin dogal akışını aksatır. Olumsuz etkiler, olumsuz duygulara yol açar. Oysa bizler bu engelleri aşmak, köprüleri geçmek, kapıları açmak, kısaca değişmek için doğuyoruz dünyaya. Bunun verdiği sorumluluğu hissederek her an, her şeye yeniden başlama, yeniden doğma şansımız hep var. Bu yüzden çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük iyilik, kendileri olmalarına izin vermektir;çünkü ihtiyaçları olan her şey içlerindedir ve çicek açmayı bekler.

GELENEK
Nazar Boncuğu
Yazı: Oya Ayman

EKOTARIM
Ekolojik tarım gen teknolojisine karşı
Yazı: Uluslararası Tarım Hareketleri Federasyonu Başkanı Gunnar Rudgnen’in hazırladığı kitapçıktan derlenmiştir. Ekolojik tarımın demokratık bir temelde uluslararası ağını kurmayı ve tanıtımını yapmayı amaçlayan IFOAM (Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketi Federasyonu), dünyada giderek yayılmakta olan GEN Teknolojisi ile ilgili tartışmalar konusunda bir kitapçılık yayınladı. IFOAM Başkanı Gunnar Rundgnen’un hazırladığıkitapçıkta, gerek üretici gerekse tüketicilerin konuyla ilgili sorularının uzmanlarca yanıtlanmış cevapları yer alıyor.

BİREYSEL GELİŞİM
Yogayı Yaşamak
Yazı: Monika Münzinger / Tony Zouliz
Çağlar boyunca hisleri ve dışa dönük melekeleriyle kendini, devamlı değişiklik içindeki dışa dönük melekeleriyle kendini, devamlı değişiklik içindeki dış dünyayla tanımlayan insan, dışarıdaki gerçekliğe çok bağlanır, böylece yavaş yavaş kendine ait odak noktasından uzaklaşır. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan yoga, bedenle zihin ve ruhun birleşmesini sağlayarak insanın kendisini tanıma sürecine yardımcı oluyor.

BESLENME
Yemegin enerjisi
Yazı: Tijen İnaltong
Gıdalar, içerdikleri besin değeriyle sağlıklı bir bedene sahipolmak ve lezzetlerinden zevk almamızı sağlamanın yanı sıra, barındırdıkları enerjiyle de bizi etkiler. Bazı besinler sakinleştirir, bazıları zihnimizi uyarıcı etki yapar, bazılarıysa enerjimizi azaltır.

TARİFLER
Salatalar
Taze çiğ ve farklı besin değerlerine sahip gidaları biraraya getiren salataları yapmak çok kolay gibi görünse de bazı incelikler gerektiriyor. Vitamin ve mineralleri, değerleri kaybettirmeden biraraya getirmek, malzemelerin oranını ve ekleme sırasını bilmek yapacağınız salatanın hem besin değerini arttırır, hem de sofranızı zenginleştirir.

BAKIŞ
Yeryüzünün ruhu
Yazı: Ferda Erdinç
Internette "Temiz Enerji"