Biyoçeşitlilik için ekolojik tarım

BM Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) "Biyolojik çeşitlilik ve ekolojik tarım" çalıştayı rapor ve sonuçları

devamı
İtalya’da bir ekolojik yaşam modeli, Damanhur Federasyonu

"İnsan yaşadığı yere benzer O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer Suyunda yüzen balığına, Toprağını iten çiçeğe..." E. CANSEVER

devamı
Doğa ile Savaş ve Barış: Ekolojik Yaşamın İlkeleri

Yeni biyolojiye göre; doğa çatışma ve rekabeti önlemek için son derece yaratıcı teknikler bulmuştur ve işbirliği doğada son derece yaygındır. Antropolojik çalışmalar da, neredeyse bütün yerel halkların işbirliği üzerine kurulu sosyal yapılar olduğunu göstermektedir. İnsan evriminde kültürün oluşmasında en önemli etkenlerden birinin yardımlaşmaya dayalı sosyal etkileşim olduğu söylenmektedir. İnsanlar bütün kültürlerde sevgi ve işbirliğini, çatışma ve rekabete tercih etmekte, sevgi ve işbirliği durumlarında çok daha mutlu olduklarını ifade etmektedirler. Duygularımız, hislerimiz ve bilimsel veriler bize en iyi durumun barış, yardımlaşma ve işbirliği olduğunu söylerken o zaman niye biz hâlâ kendimizle ve doğa ile savaşıyoruz? Artık barış zamanı...

devamı
Hakiki zafer: Nefsi yenmek

Katliamdan, hastalıktan, ilaçsızlıktan, susuzluktan ölenlerin daima "başkaları" oluşuna karşı gösterdiğimiz duyarsızlığın geldiği bu son radde, konfordan vazgeçemeyişimizle, başkalarının dramlarıyla empati kuramayışımızla yakından ilgilidir. Bugünlerde hayatın insanlıktan neler çaldığına bakmayı ve görmeyi erteleyenler, sorgulamayanlar, kendi büyük kutsal savaşlarını vermek yerine bir yığın küçük kutsal savaşla ruhunu köreltenlerdir.

devamı
Savaş ve ekolojik denge

Afganistan’da, Irak’ta, Yugoslavya’da ve dünyanın pek çok yerinde olup biten savaşlar sadece insan yaşamını değil ekolojik dengeyi de altüst ediyor. Uçaklardan bırakılan bombalar bitki ve hayvan toplulukların ciddi biçimde tehdit ediyor. Yeraltı sularına , toprağa karışan kimyasalların yanında tahrip edilmiş askeri araç ve binalardan oluşan atıklar çürüme nedir bilmiyorlar. Savaş bitiyor ama savaşın ardında bıraktığı etkiler binlerce yıl sürüyor.

devamı
Türler arasında barışçıl birlikte yaşam

Doğada rekabet ve onun ardından gelen bir türün yok olması, çok ufak oyunlar ve çok hassas bir dengeyle yerli yerine oturuyor. Savaşları önleyecek şekilde dengesini kuran doğa, bu denge sayesinde yaşam alanlarındaki ufak değişiklikler ya da yiyecek seçimindeki küçük farklılıklarla, her türün aynı çevrede barışçıl bir yaşam sürmesini sağlıyor.

devamı
Ekolojik tarımda baklagillerin rolü

Günümüzde her geçen gün artan çevre sorunları, insanın ateşi bulmasına kadar geriye gidiyor. İnsanlık tarihinin farklı dönemlerinde çevre problemleriyle karşılaşıldığı yazılı kayıtlarda yer alıyor. Örneğin; Plato, eski Yunan’da, Atinalıların yerleşim yeri açmak için ormanları yangın çıkarmak veya kesmek suretiyle yok ettiklerini, buralardan boşalan alanları hayvanlarına aşırı şekilde otlatarak, verimli toprağın erozyonla yok olmasına neden olduklarını kaydediyor.

devamı
Kişisel gelişim ve sağlıklı yaşam... ama nasıl?

Buğday Dergisi olarak Türkiye’de, sağlıklı yaşam ve kişisel gelişim konularında doğu öğretilerine yönelişin nedenlerini tartışmak ve bu yöneliş doğrultusunda atılan adımları sorgulamak üzere, konunun uzmanlarını bir araya getirdik. Yaşam bilimleri araştırmacısı, Tai Chi, Chi Gong, Şiatsu ve Zazen uzmanı Hakan Onum, Okyanus Yayınları’nın sahibi, yoga öğretmeni Lütfü Bozkurt, Reiki uzmanı Muhsin Doğrular, NLP uzmanı Dr. Şule Aytaç ve Tai Chi uzmanı Süha Ertekin, Buğday’ın sorularını yanıtlayarak Türkiye’de bu alana gösterilen yoğun ilginin nedenleri ve yaşanan süreç konusunda farklı yaklaşımlar getirdiler.

devamı
Çekirdeklerin filizi...ve namaz

Tek tek gökten düşen damlalarıyla, tenini sâkin sâkin okşayan yağmur gibidir duâ. İçine çektiğin toprak kokusu gibi tüm zerrelerine dağılmasını duyumsarsın. Ruhun kanatlanıp buharlaşır beden toprağından ‘tek’liğe...

devamı
20 yıl Türkiye’de yoga dersleri veren Dada;

YAKLAŞIK 20 yıldır, Türkiye’de yoga öğretisini tanıtıp yaymaya çalışan Dada, son yıllarda kişisel gelişim konusundaki duyarlılık ve eğilimleri de yakından takip edenler arasında yer alıyor. Dada Türkiye’de kaldığı bu süre boyunca mutluluk yolu anlamına gelen Ananda Marga; Kendini Gerçekleştirmek öğretisinin ilke ve uygulamalarını yaymaya çalıştı.

devamı
Elma sirkesi

Elma sirkesi sadece salatalarımıza lezzet katmakla değil, şifai özelliğiyle de önemli bir besin kaynağı.

devamı
Hollanda’da ekolojik tarıma taze kan

Hatırı sayılır bir sıcak hava akımı bu yaz Avrupa’yı etkisi altına aldı. Ağustos ayında, arabayla Swalmen’e yol alırken, kavrulan mısır tarlalarının acısını paylaşıyorduk. Margit ve Harald Wedig’lerin Hollanda’nın güneyinde, Almanya sınırına bisikletle on dakikalık mesafedeki evlerine varınca, birden kendimizi bir vahaya gelmiş gibi hissettik.

devamı
Sağlıkta bütünü görmek; Homeopati

Bilim ve teknolojinin tüm hastalıklara tam olarak çözüm bulamaması; salgın hastalıkların önlenmesine rağmen, uygarlık hastalıkları dediğimiz, kanser, AİDS gibi hastalıkların giderek yayılması; ilaçların yan etkilerinin rahatsız edici boyutta olması; tıp dallarının aşırı uzmanlaşması ve bu dalların giderek birbirinden habersiz kalması; aynı hastalıktan yakınan kişilerin sanki aynı kişilermiş gibi düşünülüp, bir makine gibi ‘ tamir’ edilmeye çalışılması insanları, bedensel, ruhsal ve kişilik yapısıyla bir bütün olarak ele alan tamamlayıcı tedavi şekillerine yöneltti.

devamı
Bizi içimizdeki dengeye götüren yol: Tasavvuf yolu

Tasavvuf ışığı, dışımızdaki dünyanın koşullarına ve birer birey olarak içimizdeki değişimlere rağmen yanmaya devam ediyor. Binlerce yıldır, insanoğlu, eliyle imparatorluklar kurup yıktı. Farklı dinler ve kültürler ortaya çıktı, gelişti ve ortadan kalktı. İnsanlık, pek çok türün soyunun tükenişine tanık oldu. Tüm bunlara rağmen, Sufi halkası hiç bozulmadan hayatta kaldı.

devamı
Zaten orada mıyız ?

Ruhsal öğretilerle ilgilenen insanlar sorgulayıcı ve özgür bir zihin yerine kabullenmenin ve sorgulamadan inanmanın mutlu uyuşukluğuna çekilmiş durumdalar. Bizler eğitmenlerimizden sürekli olarak “Farkında ol! Farkında ol! Her şeyin farkında ol! Sana söylenenleri kabul etme! Kendi adına sorgula!” laflarını duyarken bugünlerde, “İnan! Zaten orada olduğunu kabul et!” laflarını duyuyoruz. Eskiden yoğun meditasyonlar, derin düşünme, yıllar süren acı verici çabalar sonucunda ulaştığımız nokta için insanların, ‘zaten oradasın’ dediklerini duyuyoruz. Üstelik işin en acı yanı da kimsenin “gerçekte orada OLMAMASI”.

devamı
Şerbetçi Otu (Humulus lupulus)

Bitki iki evciklidir; yani dişi ve erkekler ayrı bitkiler üzerinde bulunur. Salkımlar halindeki yeşil renkli dişi çiçekleri küçük kozalakçıklara benzer.

devamı
Ekolojik ekonomi

Ekosistemlerden elde ettiğimiz ürün ve hizmetlerin gerçek değerlerinin dikkate alınmaması, sürekli körüklemekte olduğumuz doğa tahribatının önemli nedenleri arasındadır. Ekolojik ekonomi düşünürleri, bunun üstesinden gelmek için ekosistemlerin daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmeleri yönünde yöntemler geliştiriyorlar.

devamı
Kuşkucu yaşam için öneri: Etiket Hafiyeliği

Kaybettiğimiz bir davranış var: Merak. Çevremizde olup bitenlere karşı merak, üretene, üretilene, yediklerimize-içtiklerimize karşı merak. Bu kaybın iki sebebi var sanki: Zaman yoksunluğu ve önümüze hazır geleni (getirileni) kabullenmenin yarattığı şuursuz güven duygusu. Soracak, soruşturacak, kuşku duyacak vaktimiz yok. O nedenle de önümüze ne gelirse "eyvallah" diyoruz. Kullandığımız ürünleri kim üretmiş, nasıl üretmiş, içine ne koymuş.... Sormuyoruz, sormadan sorgulamadan alıyoruz, kullanıyoruz, yiyiyoruz, giyiyoruz.... Sağlığımız bozulunca da soruyoruz: Neden ben?

devamı
Küresel Ekoköyler Ağı GEN-AVRUPA BÜLTENİ Türkçe Yayın/Sayı-5

İtalya'nın olağanüstü kenti Floransa'da 6-10 Kasım 2002 tarihleri arasında Avrupa Sosyal Forumu gerçekleşti.

devamı
Üretirken öğrendik, paylaştık, mutlu olduk...

Schumacher Koleji, İngiltere’de 500 dönümlük bir arazi üzerinde kurulmuş, insanın doğayla uyumlu yaşamasının değerini sergilemeye adanmış, uluslararası bir okul. 1997 yılında burada bir seminere katıldım. Toplumun, değerleri ve toprakla ilişkisi açısından yeni bir görüşe gereksinimi olduğu inancıyla, 1991 yılında kurulmuş olan okulda katılımcılar günlük yaşamın baskısından uzak, "düşünce-deneyim alışverişi ve kazanılmış birikimi yansıtma" karışımı bir öğrenim görüyorlar. Konferanslar, kitaplık çalışmaları, tartışmalara katılma ne kadar önemliyse, yemek pişirme, ev ve bahçe bakımı gibi asal etkinliklerin paylaşılması da programın o kadar ayrılmaz bir parçası.

devamı
[Ylk Sayfa] [Önceki] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Sonraki] [Son Sayfa]