Büyürken...

RUDOLF Steiner, “Çocuk ilk yıllarda baştan sona bir duyu organıdır,” diyor. Özellikle ilk üç yıl tıpkı diğer memelilerde olduğu gibi, çocuğun fizik organlarının gelişerek içine doğduğu ortama uyum sağlaması, başlıca taklit yoluyla gerçekleşir. Bu süreçte annenin duygu titreşimleri, renkler ve seslerle, aynı zamanda dokunuşlarla yarattığı atmosfer ya da “aura” çocuğu damgalar.

devamı
Çember ve Ayşe bebek

Ankara’da bir oyuncak müzesi, 1938’den günümüze gelen oyunlarımızı, oyuncaklarımızı hatırlatıyor bize. Eski oyuncaklarınızı müzeye bağışlayarak dünden bugüne uzanan oyuncak kültürüne, siz de bir katkıda bulunabilirsiniz.

devamı
Kekeça* ve oyun

Çağrı çıkardıkça toplanan “oyun arkadaşlarım.” Tanıdıklar, kısa sürede tanıdıklaşan tanımadıklar. Kekeça: kendin kendini çal… Kendi bedenini kendin çal, “gündelik” olarak kullandığın-kullanmadığın yerleri, alışıldık-alışılmadık biçimlerde çal. Keyifle çal, içinden geldiğinde, geldiğince. Beden perküsyonu, vücut perküsyonu, beden davulu, body percussion, percussion corporelle, körper instrumente…

devamı
Yeni bir ulusal politika: Ekolojik tarım

Buğday derneği yönetim kurulu başkanı Victor Ananias ile Galatasaray ve Bahçeşehir Üniversiteleri öğretim üyesi AB uzmanı Cengiz Aktar tarafından hazırlanan "Yeni bir ulusal politika: Ekolojik Tarım" başlıklı yazı dizisi üç gün süreyle Zaman Gazetesi'nde yayınlandı.

devamı
IFOAM’ın Türkiye Ofisi için görüşmeler sürüyor

IFOAM merkez ofisinden Thomas Cierpka, Türkiye’de kurulması planlanan IFOAM bölge ofisi ve işbirliği imkanlarını görüşmek üzere Türkiye’ye geldi.

devamı
ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BOYUTUYLA ORGANİK TARIM

Doğal kaynakların korunması tüm dünya için acil bir sorun niteliği taşımaktadır. Bunun ilk nedeni nüfusun giderek artmasıdır. Her yıl yeryüzüne 87 milyon yeni insan ilave olmaktadır. İkinci neden ise, bu nüfus artışı ile beraber ekonomik faaliyetlerdeki benzeri görülmemiş artıştır.

devamı
Doğa çılgınlığın eline tutsak düşerken; Transgenik ürünler kader mi ?

Doğrusu, insanın bazen isyan edesi geliyor! Bu nasıl bir gidiştir? Bu ne boşverci, neme lazımcı, bize bir şey olmazcı bir tutumdur? Anlamak kolay değil, bu körlüğü!

devamı
Geri dönüşü olmayan yol ayrımında, Transgenik ürünlere hayır !

Çevreye ve insan sağlığına getireceği riskler nedeniyle duyulan korkular ve yarattığı vicdani rahatsızlıklar kadar, insan aklının kolayca anlayamadığı bir teknolojik gelişmeyle elde edilmesiyle de oldukça soğuk ve ürpertici bir etkiye sahip olan ama sayıları da giderek artan transgenik (genetik yapısı değiştirilmiş) ürünlerin piyasaya sunulmuş olmasından büyük gurur duyan kişi ve kuruluşlar, sanki bu işi öncelikle para kazanmak için düşünmemişler de, sırf insanlığın açlığını gidermek, sağlığını korumak ve geleceğini kurtarmak gibi etkileyici bahanelerle açıklamaya çalışıp, gözlerimizi yaşartmaya(!) bayılıyorlar nedense. Oysaki, ürettikleri o tür ürünlerin geniş toplum kesimlerine saldığı şüphe ve endişeleri fark etmemek mümkün değil !

devamı
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BİYOKÜTLE ile ENERJİSİ

Sürdürülebilir Kalkınma, Enerji Güvenliği, Kirlilik, İklim Değişikliği, Kuraklaşma, Erozyon, Çölleşme Kısırdöngüsü, Yaban Hayatı ve Biyoçeşitlilil, Kırsal Kalkınma, İstihdamda Biyokütle Enerjisi BM, DB, GEF, WEC, IEA ve AB, Türkiye dışındaki adaylarından ABD, Kanada, Avusturalya, Kırgızistan, Özbekistan, Kore, Çin, Hindistan gibi Asya ülkeleri, Brezilya ve G.Amerika, Karayipler ülkeleri ve G. Afrika ülkelerine... A.B.nin Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili araştırma, plan ve uygulamaları yla Türkiye'ye yansımaları sizleri ilgilendiriyor mu? A.B. nin neden "Biyokütle Günleri" Bayramı kutladığını merak eder misiniz?

devamı
ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİ, YÖNETMELİKLER VE YENİ YAKLAŞIMLAR

Organik tarımda kullanılan gübre ve toprak düzenleyicileri konusunda yapılan Ar-Ge çalışmaları çok azdır. Üreticiler bu konuda yeterli kaynağa ve bilgiye ne yazık ki ulaşamamaktadır.

devamı
Gün gelir sıkılırsın...

...göğsüne bir şeyler bastırır. Her şey üstüne doğru yuvarlanır sanki evde. Bir şeyler kırılır, bozulur, bozulmayan da gözüne batar. Ne yapsan olmaz, çaya bir yaprak nane atarsın, köpeklerine en sevdikleri bisküviden verirsin, anneni ararsın, yine olmaz. Kalkıp gidersin sonunda: dağa. eskiden gidemezdin, oturur yollara bakar ağlardın, şimdi gitme zamanı diye. Şimdi gidersin.

devamı
Genetik Değiştirme İşlemleri ve Biyogüvenlik

İnsanlık tarihiyle eşdeğer bir geçmişe sahip olan geleneksel biyoteknoloji, gerçekleşen bilimsel gelişmelerin güncel uygulamalara da yansımasıyla, son 20 yılın evrensel boyutlu en önemli teknolojisi halini aldı. Gıda, tarım, sağlık (tıp ve eczacılık), tekstil, kimya, madencilik, enerj, çevre, sosyal ve etik alanlarla doğrudan etkileşim halinde olan bu dal, uygulamayı da içine alan ve pek çok mesleki disiplinin bir arada çalışmasını gerektiren yaşamsal bir alan konumunda.

devamı
Ekolojik TaTuTa

GÜNÜMÜZDE dünyada yoğun olarak yapılan turizm, gıda, tarım gibi büyük sektörlerin tümünde bireylerin beklentilerini yükseltmek ve yükselen beklentileri karşılamaya yönelik sonsuz gibi görünen, herkesin kazançlı çıkabileceği varsayılan bir dönüşüm söz konusudur. Geldiğimiz noktada ise bu kısa süreli kazancın, toplamda üstüne bindiğimiz dalı kesmek, bizi yaşatan bütüne zarar vermek olduğunu, ödeyemediğimiz ve her gün artan faturalar, ekolojik-sosyal-ekonomik çökmelerle bilincimizi değişime zorladığını görüyoruz.

devamı
Ölmeye hazır mısınız?

Ölümü dönüşümün vazgeçilmez ve kıymetli bir anı olarak kabullenmeye hazır mısınız?

devamı
Colorado'da bir masal evi

Bu yaz Amerika'da gezerken, yolumuz Colorado eyaletinde Crested Butte diye küçük bir kasabaya düştü. Denver kentinin 230 mil güneybatısında yer alan bu kasaba yaklaşık 3000 metre yükseklikte bir vadide kurulmuş ve dört yanı heybetli dağlarla çevrili. Yazın bile zirveleri karla kaplı bu dağlar hem oluşturdukları inanılmaz manzarayla hem de özellikle kış sporları için oldukça elverişli olmalarından dolayı her yıl bu kasabaya yüzlerce turist çekiyor.Bu yaz Amerika'da gezerken, yolumuz Colorado eyaletinde Crested Butte diye küçük bir kasabaya düştü. Denver kentinin 230 mil güneybatısında yer alan bu kasaba yaklaşık 3000 metre yükseklikte bir vadide kurulmuş ve dört yanı heybetli dağlarla çevrili. Yazın bile zirveleri karla kaplı bu dağlar hem oluşturdukları inanılmaz manzarayla hem de özellikle kış sporları için oldukça elverişli olmalarından dolayı her yıl bu kasabaya yüzlerce turist çekiyor.

devamı
KORUYUCU SAĞLIK-4

Önceki üç sayıda tıp tarihinde iki farklı tedavi anlayışının doğuşuna, sağlık, hastalık, insan, koruyucu sağlık, bağışıklık sistemi, sağlık hataları ve yetersizliklerine değindim. Bu sayıyı da sağlık hataları ve yetersizlikleriyle sürdürüyorum.Önceki üç sayıda tıp tarihinde iki farklı tedavi anlayışının doğuşuna, sağlık, hastalık, insan, koruyucu sağlık, bağışıklık sistemi, sağlık hataları ve yetersizliklerine değindim. Bu sayıyı da sağlık hataları ve yetersizlikleriyle sürdürüyorum.

devamı
BURMA... GÖL İNSANLARI

Tam ondokuz saattir yoldayız. Haberci programının çekimleri için Yangoon'dan kiraladığımız bir 'minibüsün arkasında, bir kamyonun ancak geçebileceği darlıkta ve devasa çukurlarla dolu asfalt yolda hoplaya zıplaya ilerliyoruz Eski adıyla Burma, yeni adıyla Myonmar'ın İngiliz sömürgesi olduğu zamandan kalma bu yol, ülkenin 1948'de bağımsızlığını kazandığı dönemden bu yana geçirdiği sosyal ve politik çalkantıların aynası gibi.. Yerleşim yerleri yerel halkın çabalarıyla onarılmış, kırsal ve dağlık kesimlerdeyse hala kapatılmaya çalışılan gediklerin yerini yenileri alıyor.

devamı
ŞİATSU

Şiatsu parmakla bastırmak anlamına gelir. Bilinen birkaç manipülotif koruyucu ve sağaltıcı yöntemin bir sentezi olarak Japonya'da doğmuştur. Çin kökenli "akupresör"den ve Japon kökenli "anma mosajı"ndon etkilenmiş, daha sonra bünyesine iskelet ve otonom sinir sistemi ile iç organ işlevlerini vurgulayan modern bir sağaltım yöntemini de almıştır. Halk tıbbı kökenlidir. Beden enerjisi ile çalıştığı için bir enerji tıbbı dalıdır.

devamı
ÇEVRE EYLEM PROGRAMI VE EKO-MAHALLE: BİR KUZEY AMERİKA ÖRNEĞİ

Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki, çevremizin yaşam kalitesi, büyük ölçüde, o çevrede yaşayan insanların tavır ve davranışlarına bağlı. "Eko -uygarlık" tanımı, aslında uygar bir insanın çevresine gösterdiği özenin ötesinde daba ulvi/yüce bir anlam taşımıyor. Ancak gezegenimizin 21. Yüzyıla girerken ulaştığı noktada, eksikliği gittikçe daha derin bir şekilde duyumsanan ekolojik duyarlılığı, ekolojik dengeyi yansılıyor.

devamı
NEDEN EKOLOJİK TARIM

Çocuklarımıza bir zamanlar sohip olduğumuz ve belki de halen sahip olduğumuz gibi verimli topraklar, sağlıklı bitkiler, hayvanlar bırakabilecek miyiz? Yaptığımız tarımla ürettiğimiz ürünler insan sağlığına ne derece uygun? Toprağa kentleşme, sanayileşme, tarım ilaçları ve hormonlar yoluylogeçen zararlı maddelerin yeni hastalıklara sebep olması, bağışıklık kazanmış yeni zararlıların ortaya çıkması, kullanılan ilaçlarınzararlıların yanında yararlıları da öldürmesi, doğal dengenin bozulmasına neden oluyor. Pestisid adı verilen zararlı maddeler sadece toprağın yapısını bozmakla kalmıyor.

devamı
[Ylk Sayfa] [Önceki] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Sonraki] [Son Sayfa]