-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Arıcılığa başlarken hangi arı türünü seçmeli?
Kategoriler: Doğa, Biyolojik Çeşitlilik
Tarih: 08-Ocak-2018
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


Arıcılığa başlarken koloniyi oluşturacak arı türü seçimi, yapılacak en önemli seçimlerden biridir.

Hem arıların sağlığı, hem de kovanın verimi açısından, bölgeye, coğrafyaya, bitki türlerine, iklime uygun arı türünün seçilmesi son derece önemlidir. “En iyi”, “en verimli” arı ırkı diye bir şey yoktur. Arı kolonileri, genotiplerinin en iyi uyum sağladıkları coğrafyada ve kendilerine en uygun çevre ve koloni bakım koşulları sağlandığında sağlıklı, verimli olurlar.

Tür özellikleri, kovanın durumuna göre de farklılık gösterebilir. Örneğin oğul verme eğilimi olmayan bir ırk, kovan çok sıkışıksa oğul verebilir. Bu nedenle koloni veya ana arı satın alınacaksa, sadece arı türünün belirleyici özelliklerine değil, yaşadığınız bölgede hangi tür arının yaşadığına dikkat ederek koloni edinmeniz ve kovanlarınıza en iyi koşullarda bakmanız en doğrusudur.

Eğer gezici arıcılık yapılacaksa, arıların götürüleceği alan mesafesinin 200 kilometrenin üzerinde olmaması önerilir.

Yeni koloni satın almak için bölgede faaliyet gösteren arıcılar birliği ile iletişime geçilebilir veya yörenin ekotipi ile uzun zamandır çalışan, sağlıklı arı kolonisine sahip, bilinçli bir arıcıdan da koloni alınabilir.

Türkiye, çok çeşitli topografik ve iklimsel özelliklere sahip olduğundan, yerli bal arısı ekotiplerinin yüzde yirmisinin Anadolu'da olduğu tahmin ediliyor. Bunlar Kafkas Arısı (Apis mellifera caucasia), İran Arısı (Apis mellifera meda), Suriye Arısı (Apis mellifera Syriaca), Karniyol Arısı (Apis mellifera carnica), Anadolu Arısı (Apis mellifera anatolica) ve bunların ekotipleri örneğin Muğla, Gökçeada, Yığılca ve Giresun'dur. Her bal arısı ırkı ve ekotipi, morfolojik ve çevresel davranışlarını yansıtır.

Daha detaylı bilgiyi "Arıları Yaşatalım" projemizin pek yakında açılacak olan web sitesinden temin edebileceksiniz. Konuyla ilgili duyurumuz, sitemiz tamamlandığında yapılacaktır...

Haber No: 8031