-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Sulak Alanlarımız Yokoluyor!
Kategoriler: Ekolojik Tarım Yöntemleri, Doğa Dostu Yerleşimler, Temiz Enerji, İklim Değişikliği, Biyolojik Çeşitlilik, Doğa Koruma
Tarih: 02-Şubat-2015
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü...Türkiye, biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu, başta su kuşları olmak üzere çok zengin, karakteristik bitki ve hayvan topluluklarının yaşam alanı olan sulak alanlarını yitiriyor.

 

Son 40 yılda su kaynaklarının yarısını kaybeden Türkiye’de en fazla su, tarım sektöründe kullanılıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı güncel verilerine göre; Türkiye'de toplam sulanabilir tarım arazisi 8,5 milyon hektar. Bunun ancak 5,5 milyon hektarı sulanabiliyor. Sulanan 5,5 milyon hektar tarım alanının %92’si salma sulama ile sulanıyor. Suyu verimli kullanan modern sulama yöntemleri (damla veya yağmurlama) sadece %8'lik bir alanda kullanılıyor.

Evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklı kirlenmeler, sürdürülebilir olmayan su altyapı projeleri, artan nüfus, çarpık sanayileşme, yapılaşma, içme, kullanma ve sulama suyu temini ve enerji üretimi için aşırı miktarda su alınması, kontrolsüz saz kesimi ile sazlıkların yakılması ve tahribinin yanı sıra aşırı ve yanlış su kuşu veya su ürünleri avcılığı yapılması da sulak alanları tehdit eden problemler..

Çocuklarımıza bir zamanlar sahip olduğumuz ve belki de halen sahip olduğumuz gibi verimli topraklar, su kaynakları, sağlıklı bitkiler, hayvanlar bırakabilecek miyiz?

Ekolojik tarımın ana prensibi doğayla uyumdur.

Ekolojik tarım toprak, su ve iklimi koruyarak sağlıklı tarım yapılmasını, bugün ve yarın için sağlıklı besinlerin üretilmesini sağlar; biyoçeşitliliği destekler; doğal yaşam alanlarını korur; sera gazlarının salımını azaltır. Çevreye ve canlıların sağlığına kimyasal ilaçlar ve genetik mühendislikle zarar vermez.

Haber No: 7728