-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Marmariç'ten Güzel Haberler Var
Kategoriler: Gıda ve Tarım, Yaşam ve Kültür, Doğa Dostu Yerleşimler, Ekolojik Mimari, Geri Kazanım, Permakültür, Rüzgar Enerjisi, Doğa Koruma
Tarih: 22-Ocak-2015
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


İzmir 1. Bölge İdare Mahkemesi, Yander A.Ş.’nin, İzmir Bayındır’ın Dernekli Köyü’ne bağlı Marmariç Mahallesi’ni de içine alan RES projesi için aldığı ”ÇED gerekli değildir” kararını iptal etti. RES için acele kamulaştırma da durduruldu.

İzmir 1. Bölge İdare Mahkemesi, Yander A.Ş.’nin, İzmir Bayındır’ın Dernekli Köyü’ne bağlı Marmariç Mahallesi’ni de içine alan RES projesi için aldığı ”ÇED gerekli değildir” kararını iptal etti. 

Yander A.Ş., ormanlık alana dikilmesi planlanan 55 MW kurulu gücü ve 22 rüzgar türbinini kapsayan Mersinli RES Projesi için, 12.06.2012 tarihinde İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden “ÇED gerekli değildir” kararı almış, ancak 2014 yılı içinde santral sahasını tamamıyla değiştirmişti.

Kurulu gücü ve türbin sayısı eşik değerlerin üstünde olması nedeniyle, yeni santral sahasının ve türbinlerin tamamı için yeni bir ÇED süreci başlatmak zorunda olan şirket, bu yasal yükümlülüğünden kurtulmak için projeyi ikiye bölmüş ve sadece 9 türbin için revize proje hazırlayarak, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Kasım 2014’te “ÇED gerekli değildir” kararı almış, geri kalan 13 türbin için, eski santral sahası için 2012’de aldığı “ÇED gerekli değildir” kararının geçerli olduğunu iddia etmişti. 

Ancak mahkeme, “projenin revize edilen kısımları ile sınırlı olmaksızın, gerçekleştirilmesi planlanan projenin son hali esas alınarak, yeniden proje tanıtım dosyası hazırlanarak, çevresel etki değerlendirilmesi sürecinin başlatılması gerektiği” sonucuna vardı.

”Kanuna karşı hile”

RES projesinden doğrudan etkilenecek olan ve ”ÇED gerekli değildir” kararına iptal davası açan Marmariç sakinlerinin avukatı Cem Altıparmak ve Hande Atay iptal kararıyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Bu karar aslında yasal olarak ÇED sürecine tabi olup da bu yükümlülükten kurtulabilmek amacıyla, hukukta ‘kanuna karşı hile’ diye tabir edilen yola başvurarak, kapasitelerini ya da proje sahalarını olduğundan farklı gösteren şirketlerin ve vermiş oldukları idari kararlarla bu yolu meşrulaştıran İdare’nin bu fiillerinin, hukuken kabul edilemez olduğunun tescillenmesi açısından önemli bir karar. Bu karar 9 türbinlik revize projenin ve bu proje için verilmiş ÇED gerekli değildir kararının da çökmesine yol açıyor çünkü İdare, iptal edilen ÇED gerekli değildir kararının geçerli olduğu iddiasıyla revize projeyi onaylamıştı. Şimdi şirket, burada yeni santral sahasına göre bir proje geliştirmek niyetinde ise bu sefer tüm saha için yeni bir ÇED sürecini başlatmak ve bu sürece halkın katılımını sağlamak, özellikle proje dosyasında yok saydığı müvekkillerimiz Marmariçliler’i karar alma süreçlerine dahil etmek zorundadır.”

Yander Elektrik Mühendislik Müş. İnş. Turz. ve Tic. A.Ş.’nin hazırladığı proje tanıtım dosyasında, Marmariç’te yaşayanlar yok sayılıyor ve santral sahasının yerleşim yerlerinden, orman ve tarım alanlarından uzaklaştırıldığı belirtiliyordu. Oysa aynı  dosyada yer alan haritalarda Marmariç, santral sahasının içinde görünüyor ve direklerin dikilmesi için ormanda 16,2 km2’lik bir koridor açılacağı söyleniyordu.

Marmariçliler, ”Çevremize dikilmesi planlanan türbinlerin hem doğal yaşama, hem insanların ve diğer canlıların sağlığına, hem de ekip biçtiğimiz bahçelerimize yönelik tehdidi nedeniyle, Çevre Etki Değerlendirmesi ile birlikte Sosyal Etki Değerlendirmesi de yapılması gerekiyor” diyor.

RES için acele kamulaştırılma da durduruldu

Marmariç’in bulunduğu bölgede planlanan bir diğer RES projesi olan FuatRES için, üzüm ve kiraz bahçeleri acele kamulaştırılmak istenen Çınardibi köylülerinin, bu karararın iptaline yönelik açtıkları davayla ilgili olarak da, geçtiğimiz ay, Danıştay 6’ncı Dairesi, yürütmeyi duruma kararı almıştı. Danıştay, kararın iptali gerekçesinde; Bayındır, Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerine bağlı dokuz köyü içine alması planlanan 126 türbin direkli FuatRES için köylülerin arazilerine yönelik alınan acele kamulaştırma kararının, ancak savaş zamanlarında ya da olağanüstü hal durumlarında alınabileceğini belirtmiş ve yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

İzmir 1. Bölge İdare Mahkemesi’nin geçen hafta aldığı kararla birlikte, Mersinli RES projesi sahası içinde kalan ve köylülerin mülkiyetindeki tarımsal alanlar, bağlık ve bahçelik sahalar da acele kamulaştırma tehdidinden kurtulmuş oldu. 

Destek imzaları 4 bini aştı

Marmariç Ekolojik Yaşam Derneği’nin ve Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü’nün yer aldığı Marmariç’in sakinleri, bir yandan bahçelerini eker, hayvanlarına bakar, yağmur suyu hasadı ve küçük ölçekte kendi enerjilerini üretmek üzere doğayla uyumlu uygulama ve tasarımlar yapar, eğitimler vermeye devam ederken; diğer yandan doğa dostu olduğunu iddia eden, ancak devasa ölçekte yapıldığında ormanlara, hayvanlara, ürünlere ve insanların sağlıına yönelik tehdit oluşturan Mersinli RES’in iptal edilmesi için, change.org’da açtıkları imza kampanyası ise 4 bin 228 destekçiye ulaştı.  Kampanyaya buradan destek olabilirsiniz.

HES’lerde olduğu gibi, RES’lerin de doğru ve duyarlı yapıldığında temiz ve iyi bir enerji üretim yöntemi olduğunu savunan Marmariçliler adına imza kampanyasını başlatan Mustafa Fatih Bakır, “Bize bu kadar yakın ve bize bu kadar büyük bir zararı olacak bir endüstriyel yatırımı yaparken, bizden bir selamı bile esirgeyen, bizi bilimsel raporlarında da yok sayan bir zihniyetle elimizden gelen bütün yollarla mücadele etme, bu projeyi ve başlarsa inşaatı ne pahasına olursa olsun durdurma kararı aldık” diyor.

Haber No: 7719