ENGLISH
DESTEK OL!
Gönüllü Ol

%100 Ekolojik Pazarlar nasıl denetleniyor?

Buğday Derneği olarak, sağlığımız, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya, üretken topraklar bırakabilme amacı ve ekolojik (organik) tarım ürünlerinin iç pazarda güvenilir, adil ve sürdürülebilir biçimde yaygınlaşabilmesi için ilk olarak 2006 yılında Şişli Feriköy’de başlattığımız %100 Ekolojik Pazar projesi; organik ürünlere yönelik artan talep ile birlikte İstanbul’da Kartal ve Bakırköy, Kayseri’de Kocasinan ve Yenimahalle ve İzmit’e de yayılarak bugün artık %100 Ekolojik Pazar Standartları’na dönüşmüş durumda.

Yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde kurulan ekolojik pazarların artması, paralelinde diğer pazarlama kanallarının da devreye girmesi iç pazarda lojistik ve ticari dinamiklerde hızlı bir yaygınlaşma getirdi. Hem değişen mevzuatlar hem de hızla gelişen iç pazar dinamikleri sebebi ile Derneğimiz %100 Ekolojik Pazar Standartları’nı tüketici haklarını koruyabilmek, üreticiler arasında haksız rekabeti ortadan kaldırabilmek için daha da detaylandırdı, geliştirdi. Bu dinamiklere diğer organik sektör paydaşlarının da katılımcı olması için iç pazar komiteleri kurdu, tüketiciyi işin içine çekmeye çalıştı, lobi ve sertifika kuruluşlarını bilgilendirme çalışmalarına hız verdi. 

Organik pazarlara ürün tedarik eden tüm üreticiler/müteşebbisler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kontrol ve sertifika kuruluşlarınca denetlenir ve arazi ve ürünleri sertifikalandırılır. Bu yetkilendirilmiş kuruluşlar da ilgili bakanlıkça denetlenirler.

Yerel yönetim yetkilileri, ürünlerin satış verilerini tarih, satıcı, üretici, ürün, çeşit, miktar, fiyat ve mali belgeler bazında kayıt altına alır; ardından üretici denetimlerinden sorumlu kontrol ve sertifika kuruluşlarına gönderir. Belediyelerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetlediği %100 Ekolojik Pazarlar’da, düzenli olarak ürünlerden numune alınarak akredite laboratuvarlara gönderilir. Kalıntı çıkan veya sertifika kapsamı dışında ürün sattığı tespit edilen üreticiler ve esnafa yönelik men edilme dahil çeşitli yaptırımlar uygulanır.


Paylaş