ENGLISH
DESTEK OL!
Gönüllü Ol

TaTuTa

Proje Adı: TaTuTa; “Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası”

Fon ve Destekler: Proje geliştirme ve altyapının kurulması için 2003-2006 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) kapsamında destek alındı. Diğer destekçiler Ford Otosan (araç tahsisi), Atlas Dergisi (fotoğraflama ve kartografya), Kutupayısı Belgesel Yapım (Belgesel yapımı), AD Vakfı, KEMAV, Pastoral Yaşam, ekolojik çiftçi aileler, Adım Adım oluşumu destekçileri ve Gençtur oldu.

Proje Süresi: 2003 yılında geliştirilen proje 2004-2006 arasında yürütüldü. Proje tamamlandıktan sonra kendi kendini döndüren bir programa dönüştü.

TaTuTa Projesi’nin ana amacı Türkiye’de ekolojik tarımla geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü işgücü ve/veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktı. TaTuTa Programı -yurtdışında bilinen ismiyle WWOOF Turkey- bugün aynı amaç doğrultusunda gönüllü ziyaretleriyle devam ediyor. 

2006’da tamamlanan proje sonunda elde edilen çıktılar şu şekilde: Yeni ev sahibi üreticilerle sözleşmeler, web sitesi, tanıtım filmi, ulusal medyada çok sayıda kapsamlı yayın, fotoğraf arşivi ve yöre haritaları, ziyaretçi rehberleri, çiftçi bilgi tecrübe takası ve örgütlenme toplantıları, ziyaretçiler ve ev sahibi çiftçi aileler arasında sosyal etkileşim.

Buğday Derneği’nin Türkiye kuruluşu ve tam üyesi olduğu ECEAT (European Center for Eco-AgroTourism/Avrupa Ekolojik Tarım Turizmi Merkezi) ve World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF – Organik Çiftliklerde Dünya Çapında Fırsatlar) hareketiyle işbirliği yapılarak yurtdışı tanıtım desteği sağlanıyor. 2003 yılında 25 ev sahibi ile başlayan TaTuTa, bugün 74 ev sahibi ile devam ediyor.

Programın temeli olan gönüllü bilgi ve tecrübe takası, ekolojik tarımla geçinen çiftçi ve işletmeleri, bu konuda bilgili, deneyimli veya ilgi sahibi kişilerle arazide bir araya getirerek bilgi ve tecrübe değiş tokuşunu sağlıyor. Ekolojik üretimin teknik, pazarlama, sosyal, çevresel boyutlarında bilgi/ilgi sahibi kişiler bu ziyaretlerde bilgi, deneyim ve/veya işgüçlerini paylaşırken, onların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçları ev sahibi tarafından karşılanıyor. Ayrıca, gönüllüler hem sosyal bir kaynaşmaya hem de yereldeki gerçek deneyime dayalı bilgiye ulaşabiliyorlar.

TaTuTa’nın önemi ve hedefleri

  • Ekolojik yaşam hareketinin içerisindeki gruplar, bireyler ve farklı kültürler arasındaki iletişimi güçlendirmesi,
  • Ekolojik üretimin öncelikle kırsal nüfus için, doğal döngülerle dost, sürekli bir yaşamsal kaynak oluşturması yönünde sağlıklı örneklerin oluşturulması ve çoğaltılması,
  • Şehirde yaşayan insanların ekolojik çiftliklerdeki yaşamı deneyimleyerek, ekolojik yaşam ile ilgili sorumluluklarını içselleştirmesi ve günlük yaşamında daha fazla uygulamaya sokması,
  • Tüketici ve üretici faaliyetlerinde ilk elden ekolojik yöntem, deneyim ve bilgi paylaşımı,
  • Doğa dostu üretim ve tüketim modelleri desteklenerek, toprak, hava, su kalitesinin, biyolojik çeşitliliğin, iklimlerin ve diğer doğal döngülerin sağlıklı bir şekilde devamına katkı sağlaması.

WWOOF Türkiye/TaTuTa ile ilgili ayrıntılı bilgi için: wwoofturkey.org

 


Paylaş