ENGLISH
DESTEK OL!
Gönüllü Ol

Kayıp Masallar

Proje Adı: Kayıp Masallar
Proje yürütücüsü: Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
Proje ana desteği: UNDP – Hayata Artı Gençlik Fonu
Proje Süresi: Ekim 2007 – Temmuz 2008
Proje Çalışanları: Çağlar İnce, Kenan Özer
Proje Ortağı Kurum: Atlas Dergisi
Proje Durumu: Başta Yörükler olmak üzere Anadolu halkının halen anlatageldiği masalların derlenmesi ve kaydedilerek görsel arşivinin yapılması, bir film çekilmesi.

İnsanların çağlar boyunca nesilden nesile artarılagelen kültürel bilgiden ve deneyimden kopuk yaşamaları; çağımızdaki çatışmacı, tüketime dayalı, insanlığın iyilik gibi bir değerinden uzak bir yaşam tarzını doğurmuştur. Anadolu coğrafyasında, insanlığın şimdilik az olarak başvurduğu bu birikime ulaşmak için son fırsatlarımızdan biri de yörük kültürüyle bize aktarılan kültürel tecrübedir.

Yörükler büyük bir coğrafyanın (Hindistan’dan Sibirya’ya; Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar) izlerini ve etkileşim içinde oldukları birçok kültürden süzülen ipuçlarını kendi bünyelerinde eriterek getirmişlerdir. Buna karşın, Anadolu’da, yörük kültüründen gelen halkın yerleşik hayata geçmesiyle birlikte çağların birikimine ulaşmak için son fırsatımız da kaybolmaya yüz tutmuştur. Yörüklük geleneğini sürdüren kişiler gün geçtikçe azalmaktadır. Buna bağlı olarak bin yıllık kültüre ve insanlığa dair birikime ulaşabilmemiz için son şansımız halen yörüklük kültürünü yaşatan son topluluklara ulaşarak bu birikimi bir sonraki kuşağa aktarabilmektir

Projenin hedefleri

Proje etkinlikleriyle iki farklı hedef gruba ulaşılması hedeflenmektedir.
1.    Kültürel birikimlerine başvuracağımız yörük toplumları, (kapalı devre bir kültürün parçası olan yörük aileleri proje faaliyetleri sonucunda kültürel birikimlerinin paylaşılmasını sağlayacaktır)
2.    Bu kültürel birikimi aktaracağımız kitle (çok geleneksel olmaya mesafeli bakan, genç kuşak)

Proje sonuçları

1. Saha araştırması,
2. Masalların çekimi/kaydı,
3. Masalların yazılması ve yayımlanması
4. “Köse” isimli kısa film (çeşitli ulusal ve uluslararası festivallerde ödül kazandı)


Paylaş