ENGLISH
DESTEK OL!
Gönüllü Ol

Türkiye için Doğa Dostu Tarım Programı Geliştirilmesi

Proje Adı: Türkiye için Doğa Dostu Tarım Programı Geliştirilmesi
Proje Süresi: Ocak 2006 – Kasım 2008
Proje Fonu: BBI-Matra, Hollanda Tarım, Çevre ve Balıkçılık Bakanlığı
Ortak Kurumlar:Avalon Vakfı (Hollanda); IEEP (İngiltere)

Proje Yayınları

 • Avrupa Doğa Dostu Tarım Politikaları Kılavuzu
 • Çalışma Grubu Raporları
 • Türkiye’de Doğa Dostu Tarım Programı Kitabı (Türkçe, İngilizce)
 • Doğa Dostu Tarım Politikaları ve Doğal Değeri Yüksek Tarım tanıtım broşürü
 • Doğanın Dostu Çiftçi Posteri
 • Ladik’te Yaşama Geleneği kitabı

Biyoçeşitliliği korumak amacıyla çevrenin korunmasına duyarlı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yapılabilmesi, bu konudaki çalışmaların bir an önce başlatılması, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde önemli rol oynuyor. Avrupa Birliği’nin uyguladığı Ortak Tarım Politikası’nın ikinci bölümünde yer alan çiftçi desteklerinin gerçekleşebilmesi için Ulusal Doğa Dostu Tarım Politikasının (National Agri-Environment Program) hazırlanması AB ülkeleri için zorunludur. “Doğal değeri yüksek tarım alanı” kavramının Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı başta olmak üzere, çevre koruma, kırsal kalkınma ve tarım ile çalışan STK’lar, bu konularda çalışmalar yapan özel sektör kuruluşlarının ve bilim adamlarının bulunduğu taraflara tanıtılması, taraflar arasında bilgi alışverişinin ve işbirliğinin sağlanması proje faaliyetleri içinde yer alıyor. Söz konusu programın çerçevesi, ilgili tarafların çalışma grubu ortak çalışması sonucu oluşturuldu.

Projenin hedefleri

Proje, Türkiye’nin Ulusal Doğa Dostu Tarım Politikaları üretebilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları ve konuda uzman kişileri bir araya getirerek tecrübeleri birleştirmek, bu kapsamda gerçekleştirilecek uygulamalar için çerçeve politikanın hazırlanmasını ve bu politikayı hazırlayacak olan çalışma grubu için bir öğrenme ortamı hazırlamayı amaçlıyor.

Proje çıktıları

 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman ve Çevre Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve proje ortaklarının biraraya geldiği toplantılar
 • Üç adet proje kitapçığı (biri İngilizce)
 • Basın duyuruları
 • Web sitesi üzerinde duyurular
 • Buğday Derneğinin uluslar arası iletişim ve işbirliği ağının genişlemesi, güçlenmesi
 • Proje konularındaki uluslar arası tecrübenin Türkiye’ye aktarılması
 • Türk kültür ve doğa değerlerinin küresel platformlara tanıtılması, itibarının yükseltilmesi

Paylaş