-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:
Tatuta Projesi

Proje Adı:  Tatuta; “Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası”
Fon:  Altyapı’nın kurulması için fon alınmıştır, devamında proje kendisini sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Küresel Çevre Fonu (GEF), Küçük Destek Programı (SGP)
Proje Süresi:  Şubat 2004 – devam ediyor.
Diğer Destekler:  Ford Otosan (araç tahsisi), Atlas Dergisi (fotoğraflama ve kartoğrafya), Kutupayısı Belgesel Yapım (Belgesel yapımı), AD Vakfı, KEMAV, Pastoral Yaşam, Ekolojik Çiftçi aileler (Çeşitli yörelerden), Adım Adım Kampanyasi destekcileri.
Proje ziyaretçi koordinasyon ortağı:  GENÇTUR
Proje Durumu:  Proje devam etmekle birlikte, çiftçi eğitim ve tanıtım konularında ek bütçe ihtiyacı vardır.

Tatuta projesinin ana amacı Türkiye’deki ekolojik tarım ile geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü işgücü ve/veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Projede, ekolojik üretimin teknik, pazarlama, sosyal, çevresel vs. boyutlarında bilgi/ilgi sahibi kişilerin, çiftlik ve işletmelerde bilgi, deneyim ve/veya işgüçlerini paylaşırken yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçları çiftlik tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, gönüllüler hem sosyal bir kaynaşmaya hem de yereldeki gerçek tecrübeye ve bu tecrübeye dayalı bilgiye ulaşıyorlar.

Buğday’ın Türkiye örgütü ve tam üyesi olduğu ECEAT (European Center for Eco-AgroTourism / Avrupa Ekolojik Tarım Turizmi Merkezi) ve WWOOF (Willing Workers on Organic Farms / Ekolojik Çiftliklerde Gönüllü İşçiler) örgütleriyle işbirliği yapılarak yurt dışı tanıtım desteği sağlanıyor. TATUTA çiftlikleri ve ziyaretçiler veya gönüllüler arasında eşleştirmeyi yapılması ve tüm rezervasyon işlemleri için 2006 yılı içinde yapılan anlaşma doğrultusunda Gençtur’a aktarılmıştır. 2003’de 25 çiftlikte başlayan proje, bugün 80'den fazla çiftlikle devam ediyor.

TaTuTa sistemi iki yönlü işliyor:
Gönüllü Bilgi ve Tecrübe Takası, ekolojik tarım ile geçinen çiftçi ve işletmeleri, bu konuda bilgili, deneyimli ve ilgi sahibi kişilerle arazide bir araya getirerek bilgi ve tecrübe değiş-tokuşunu sağlıyor. Ekolojik üretimin teknik, pazarlama, sosyal, çevresel boyutlarında bilgi/ilgi sahibi kişiler bu ziyaretlerde bilgi, deneyim ve/veya işgüçlerini paylaşırken, onların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçları çiftlik tarafından karşılanıyor. Ayrıca, gönüllüler hem sosyal bir kaynaşmaya hem de yereldeki gerçek deneyime dayalı bilgiye ulaşabiliyorlar.

Tarım Turizmi işleyişinde ise amaç, kendilerini ekolojik tarıma adamış çiftçilere, ekolojik üretimi sürdürebilmeleri için ek maddi destek sağlamak. Ziyaretçilerin çiftçi ailelerin evinde kalması ve aile sofrasını paylaşması, kültürler arası alışverişi sağlamanın yanında, tüketici-üretici arasındaki ilişkilerin şeffaflaşması ile bireylerin ekolojik döngülere ve birbirlerine karşı sorumluluk bilincinin gelişmesine de destek oluyor.

TaTuTa’nın Tarihi

• 1993-2002 / Kırsalla oluşturulan bağlar ve tüketicide ekolojik yaşam bilincinin geliştirilmesi
• 2003 / TaTuTa projesi GEF SGP fonuyla proje geliştirme
• 2004 – 2006 / TaTuTa projesi GEF SGP altyapının kurulması, ECEAT ve WWOOF Türkiye temsilciliği
• 2007 / GENÇTUR ile ortaklığın başlaması.
2011 - Yürütülen kampanya kapsamında Adım Adım Oluşumu koşucularının topladıkları 55.074,08 TL bağışla sisteme 56 yeni çiftlik eklendi.
2012 - Web sitesi yenilendi, internet üzerinden başvuru sistemine geçildi.
2013 - Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini de kapsayan 80 'in üzerinde çiftlikle devam ediyor.

Projenin önemi ve hedefleri

 

 • Ekolojik yaşam hareketinin içerisindeki gruplar, bireyler ve farklı kültürler arasındaki iletişimi güçlendirmesi,
 • Ekolojik üretimin öncelikle kırsal nüfus için, doğal döngülerle dost, sürekli bir yaşamsal kaynak oluşturması yönünde sağlıklı örneklerin oluşturulması ve çoğaltılması,
 • Şehirde yaşayan insanların ekolojik çiftliklerdeki yaşamı deneyimleyerek, ekolojik yaşam ile ilgili sorumluluklarını içselleştirmesi ve günlük yaşamında daha fazla uygulamaya sokması,
 • Tüketici ve üretici faaliyetlerinde ilk elden ekolojik yöntem, deneyim ve bilgi paylaşımı,
 • Doğa dostu üretim ve tüketim modelleri desteklenerek, toprak, hava, su kalitesinin, biyolojik çeşitliliğin, iklimlerin ve diğer doğal döngülerin sağlıklı bir şekilde devamına katkı sağlaması.

 

 

Önemli faydalar

 

 

 • Sosyal etkileşim
 • Doğa ile uyumlu yaşam biçimleri ve doğanın korunması için eğitim ve bilinç oluşturma
 • Ek gelir – insan gücü desteği ile kırsal kalkınmaya model
 • Alternatif Pazar


Projenin sonuçları

 

 • Yeni TATUTA çiftçileri ile sözleşmeler
 • Ekolojik TATUTA web sayfası; TATUTA tanıtım filmi (Kutup Ayısı Belgesel Yapım)
 • TV ve radyo kanallarında, ulusal medyada çok sayıda kapsamlı yayın (Açık Radyo, ATV, NTV)
 • ATLAS dergisi tarafından yapılan fotoğraf arşivi ve hazırlanan yöre haritaları
 • TaTuTa ziyaretçi rehberleri
 • Ekolojik çiftçi veri tabanı ve iletişim ağı (çiftçiler aralarında ürün, tohum vb. takas gerçekleştiriyor)
 • 2006’da üçüncü gerçekleştirilen yıllık çiftçi bilgi tecrübe takası ve örgütlenme toplantıları.
 • Yüzlerce ziyaretçi ve ev sahibi çiftçi aileler arasında tanışma, dostluk, paylaşım, destekleme.


www.tatuta.org  

 

Sayfa No: 41