-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:
Doğa Dostu Üretim ve Kullanım

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ekolojik yaşamın bir bütün olduğundan hareket ederek yürüttüğü projelerde doğa dostu üretim ve kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesi yolunda model oluşturma, var olana destek olma ve ekolojik yaşam bilgisinin yaygınlaşması ilkelerinden hareket eder.

Buğday, ilkeler doğrultusunda;

  • Hiçbir aşamasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması;
  • Geleneksel süreçteki üretimlerin korunması, sürdürülmesi;
  • Yerleşimleri, üretim ve tüketimleri ile yaşamları doğayla uyum içinde olan insan topluluklarının varlıklarının sürdürülmelerine katkıda bulunulması;
  • Bu alanda yaşayan örneklerin desteklenmesi, yeni örnekler oluşturulması ve bu örneklerin sürdürülebilir hale gelmelerinin desteklenmesi insan gereksinimlerinin ekosistem döngülerine uyum içinde yeniden tanımlanması;
  • Doğal gereksinimlere denk düşen üretim ve tüketim modellerinin ve teknolojilerinin desteklenmesi ve uygulanması;
  • Bireyin doğa ve çevresi içerisinde yaşayabilmesi için bilgilendirilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi amacıyla faaliyet alanları yaratılması, bilgi ve kültür alışverişini sağlayan turizm anlayışının geliştirilerek uygulanması yolunda projeler yürütüyor.
  

Sayfa No: 36