-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Monsanto İnsanlığa Karşı Suçlar için Lahey’de Yargılanacak
Kategoriler: Tarımsal Biyoçeşitlilik, Ekolojik Tarım Yöntemleri, G.D.O., Tohum, Gıda Güvenliği, Dünyadan, Koruyucu Sağlık, İklim Değişikliği, Biyolojik Çeşitlilik, Doğa Koruma, IFOAM
Tarih: 09-Aralık-2015
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


ABD Organik Tüketiciler Derneği (OCA), Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM), Navdanya, Uluslararası Onarım (RI) ve Monsanto’ya Karşı Milyonlar, onlarca küresel gıda, tarım ve çevre adaleti grubu ile birlikte, ABD merkezli uluslararası şirket Monsanto ’yu doğa ve insanlığa karşı suçlar ve ekolojik soykırım nedeniyle, önümüzdeki yıl Dünya Gıda Günü olan 17 Ekim 2016’da, Hollanda’nın Lahey’de şehrinde yargılayacağını duyurdu.

 

Bu gruplara göre, Monsanto 20. yüzyılın başından itibaren, çevreye kalıcı zararlar veren ve binlerce insanda hastalıklara ya da ölümlere neden olan son derece zehirleyici ürünler geliştiriyor. Bu ürünler arasında aşağıdakiler var:
• PCB'ler (poliklorlu bifenol), insan ve hayvan doğurganlığını etkileyen 12 Kalıcı Organik Kirletici’den biri.
• 2,4,5 T (2,4,5 – triklorofenoksiasetik asit), ABD ordusunun Vietnam Savaşı’nda kullandığı ve hala doğum kusurları ve kansere neden olan yaprak döktürücü “Portakal Gazı”nın dioksin içeren bileşiği. 
• Lasso, şu anda Avrupa’da yasaklanmış olan bir ot ilacı
• RoundUp, dünyanın en çok kullanılan yabani ot ilacı ve modern tarihin en büyük sağlık ve çevre skandalının kaynağı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından insanlar için kanserojen olabileceği belirtilen bu zehirli ot ilacı, özellikle, soya fasulyesi, mısır, kolza gibi hayvan yemi ve biyoyakıt olarak kullanılan genetiği değiştirilmiş büyük ölçekli monokültürler alanlarındaki RoundUp Ready tohumlarla birlikte kullanılıyor. 

BM’in 2011’de kabul ettiği “İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri”ne dayanarak, avukatlar ve hakimlerden oluşan uluslararası bir mahkeme, insan sağlığına ve çevreye verdiği zararlardan dolayı Monsanto’nun olası cezai sorumluluğunu değerlendirecek. Mahkeme, 2002’de Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni oluşturan Roma Statüsü’nü de temel alacak ve uluslararası ceza hukukunun, dava açılabilecek cezai bir suç olarak çevreye karşı suçları, ya da ekolojik soykırımı da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğini ele alacak. 2002’de Lahey’de kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi, ekolojik soykırımı cezai bir suç olarak kovuşturmanın, insanların sağlıklı çevre hakkını ve doğanın korunma hakkını güvence altına almanın tek yolu olduğuna karar verdi. 

Duyuru, 30 Kasım - 11 Aralık arasında Paris’te yapılan COP21 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ile birlikte düzenlenen bir basın toplantısında yapıldı. Basın toplantısında konuşan Ronnie Cummins (Organik Tüketiciler Derneği (ABD) ve Via Organica (Meksika) uluslararası yöneticisi ve RI Yönetim Kurulu üyesi) şöyle dedi: “Monsanto’yu insanlığa ve çevreye karşı işlediği suçlar nedeniyle yargılayacak küresel bir vatandaş mahkemesi için geç bile kalındı. Bu ay, insanların 100-200 bin yıllık evrimi içinde karşılaştığımız en ciddi tehdit olan küresel ısınma ve iklim değişikliğini ele almak için Paris’teyiz. Neden atmosferde bu kadar fazla karbondioksit, metan ve azot oksit varken toprakta yeteri kadar karbon, organik madde yok? Büyük tarım şirketleri, endüstriyel ormancılık, çöp ve kanalizasyon endüstrisi ve tarımsal biyoteknoloji, dünya’nın yaşayan toprağının iklimi dengeleme ve karbon gömme kapasitesini kelimenin tam anlamıyla öldürdü.” 

IFOAM başkanı ve RI Yönetim Kurulu üyesi Andre Leu ise şöyle dedi: “Monsanto ürünlerinin yarattığı insani ve çevresel zararı görmezden gelebiliyor ve sistemik bir örtbas etme stratejisi ile yıkıcı faaliyetlerine devam ediyor: yasa yapıcılara ve hükümetlere lobi yapıyor, yalan ve yolsuzluğa başvuruyor, düzmece bilimsel çalışmaları finanse ediyor, bağımsız bilim insanlarına baskı yapıyor ve basın ve medyayı manipüle ediyor. Monsanto’nun tarihi, iklim ve biyosfer krizlerinde payı bulunan ve gezegenin güvenliğini tehdit eden faaliyetleriyle ulusaşırı şirketler ve onların yöneticilerinin cezasız kalmasını anlatan bir ders kitabı gibi.” 

Gazeteci ve çok satan “Monsanto’ya Göre Dünya” belgeselinin (ve aynı adlı kitabın) yazarı Marie-Monique Robin şöyle dedi: “Bu Uluslararası Vatandaş Mahkemesi şart çünkü gezegenin güvenliğinin ve Dünya’daki yaşam koşullarının savunulması herkesi ilgilendiriyor. Bu tahribat makinesini durdurmamızın tek yolu, tüm yaşam güçlerinin kolektif olarak dirilmesi. Bu nedenle dünyadaki tüm insanlara bu örnek mahkemeye katılmaya çağırıyorum.”

Kaynak: Sustainable Pulse (3 Aralık 2015), The Ecologist (6 Aralık 2015)

Haber No: 7866