-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Doğa Dostu Kent Bahçeleri Projesi
Kategoriler: Tohum, Yaşam ve Kültür, Yeşil Yaşam Rehberi, Bireysel Gelişim, Doğa Dostu Yerleşimler, Geri Kazanım, Permakültür, Beslenme Biçimleri, Biyolojik Çeşitlilik, Doğa Koruma, Kullanım Alışkanlıkları, Eğitim, Ekolojik Mimari
Tarih: 13-Şubat-2015
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


En temel ihtiyacımız olan gıdanın kaynağından uzaklaşıyor; yediklerimizin nasıl, ne şartlarda, ne kadar üretileceğinin kararını başkalarına bırakıyoruz. Oysa sorumluluğu elimize almak ve üretim sürecine bir yerinden dahil olmak hiç de zor değil. Buğday Derneği olarak, bunun ne kadar kolay olduğunu göstereceğimiz imece bahçelerini hep beraber kurmaya, kentlerde ekolojik dönüşüm tohumlarını saçmaya niyet ettik. Gelecek nesilleri önemsediğimiz için kampüslerde başlıyoruz; mahallelerde, okullarda, meydanlarda devam etmek istiyoruz.

Doğa Dostu Kent Bahçeleri projesi, Buğday Derneği'nin; TaTuTa, Tohum Takas Ağı gibi hayata geçmiş projelerinin yarattığı değerleri kullanarak, ekolojik temelli Eğitim /Bahçecilik / Topluluk Oluşturma projesidir.

Projenin ilk ayağı olarak düşünülen ‘Tohumlar Kampüse’ kampanyasıyla, Buğday Derneği'nin, devlet üniversitelerinin kampüslerinde (enstitü, fakülte, yüksekokul v.b.) bahçe ve kompost kurması, ekolojik yaşama giriş ve topluluk oluşturmayla ilgili eğitimleri vermesi amaçlanmaktadır. Devamındaki senelerde projenin ilkokul, lise ve/veya belediyeler/muhtarlıklar ile de çoğaltılabilmesi en büyük dileğimiz.

Adım Adım Oluşumu ile yapılan ortak çalışma ile 1 Mart 2015 Tarihinde Antalya Maratonu Runatolia' da toplanan bağışlarla, 4 Devlet Üniversitesi Kampüs Bostanlarına kavuştu. Nisan ayında kurulumları tamamlanan Mersin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, O.D.T.Ü ve İ.T.Ü Taşkışla Kampüs bahçeleri/bostanları, yaz ayları boyunca göreceli öğrenci eksikliğine rağmen yaşatıldılar ve ürünlerle birlikte, tohumdan tohuma döngüyü de tamamladılar. İlk senenin önemli hedeflerinden olan Atalık/yerel tohumlardan yetiştirilen ürünlerden tohum alınarak saklanması ve 3-6 Eylül Çamtepe Ekolojik Eğitim Merkezi' ndeki Tohumlar Kampüse ekipleri buluşmasında kampüsler arası tohum takası yapılması, bize, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösterdi. Hedef 20 Devlet Üniversitesi Kampüsü!

Proje Kazanımları neler?
Proje kapsamında iletişime geçtiğimiz, birlikte çalıştığımız öğrencisinden, rektörüne; muhtarından öğretmenine her birey, tecrübe ettiğimiz modelleri kendi çevrelerinde de hayata geçirebilme ve gıda topluluğu oluşturma yönünde harekete geçebilme olasılığı taşıyor. Kampanyanın ikinci ayağı olarak muhtarlar/belediyeler ve üçüncü ayağı olarak da Milli Eğitim Bakanlığı ile prokol yapılarak ilk/orta/lise okullarında aynı uygulamayı tekrarlayarak etki alanını genişletebilme imkanı da cabası.

Bu da, ‘dönüşüm insanın kendisinden başlar’ inancımıza can katıyor. Proje kapsamında verdiğimiz “Ekolojik Yaşama Giriş Eğitimi” ile gıdadan ulaşıma, enerji kullanımından tüketim alışkanlıklarına birçok alanda tüketici olmaktan “türetici” olmaya giden yolu anlatıyoruz. İyi bilginin yayılması ve çoğaltılması içinse, proje sonunda, bir bahçecilik kitabı hazırlayacağız.
 

Haydi Tohumlar Her yere!

Haber No: 7745