-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Kent Ağaçları Nasıl Taşınıyor, Korunuyor?
Kategoriler: Yaşam ve Kültür, Bireysel Gelişim, Eğitim, Yöntemler, Biyolojik Çeşitlilik, Doğa Koruma
Tarih: 06-Ocak-2015
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi, 10 Ocak Cumartesi günü, "Olgun Ağaçların Taşınması (Transplantasyonu) Teknikleri, Kent Ağaçlarının Değerleri ve Koruma Önem Düzeylerinin Saptanması Semineri” düzenliyor. Seminer herkese açık.

 

Günümüzde ağaç yetiştirme tekniği ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak büyük ağaçların nakli de mümkün hale gelmiş ve ağaç transplantasyon uygulamaları gelişmiş ülke kentlerinde giderek yaygınlaşan bir uygulamaya dönüşmüştür. Bu da özellikle, çevre ve yeşil alan düzenleme çalışmalarında büyük önem taşımaktadır. Zira ağaç transplantasyonu sayesinde çok kısa süre içinde büyük bitkilerle kaplı yeşil alanlar tesis edilebilmekte, böylece uzun yıllar bekleme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

İstanbul gibi büyük şehirlerdeki şehir bölge planlama çalışmaları ve kentsel dönüşüm projeleriyle kent içinde yeşil alanları kaybetmemek adına, uzman kişiler tarafından büyük ağaçların taşınması konusu da giderek önemli ve gerekli bir şehir çalışması haline gelmiştir.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi tarafından, bu konunun önemine dikkat çekmek, konunun uzmanlarına ve ilgili kişilere bilgilendirme yapmak amacıyla İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Dirik'in anlatacağı "Olgun Ağaçların Taşınması (Transplantasyonu) Teknikleri, Kent Ağaçların Değerleri ve Koruma Önem Düzeylerinin Saptanması Semineri” düzenleniyor.
         
Seminer Konuları;

KENT AĞAÇLARININ İŞLEVLERİ, DEĞERLERİ VE KORUMA ÖNEM 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

1. Ağaç Fizyolojisi ve Autoekolojisi

2. Kentsel Alanlarda Ağaç Yetiştirmenin Tarihçesi

3. Kent Ağaçlarının İşlevleri ve Değerleri

3.1. Sosyokültürel Değerleri

3.2. Estetik Değerleri

3.3. Psikolojik Değerleri

3.4. Ekolojik ve İşlevsel Değerleri

3.5. Parasal Değerleri

4. Kent Ağaçlarında Koruma Önem Düzeylerinin Belirlenmesi

 

OLGUN AĞAÇLARIN TRANSPLANTASYONU

1. Ağaç Nakillerinin Tarihçesi

2. Nakledilecek Ağaçların Seçimi Ölçütleri

3. Ağaçlarda Nakil Öncesi Hazırlıklar

4. Uygun Nakil Zamanı

5. Başlıca Ağaç Nakil Yöntemleri

6. Nakil Sonrası Ağaçlarda Alınması Gereken Bakım ve Koruma Önlemleri

7. Palmiyelerin Nakli

 

Seminer Tarihi: 10 Ocak 2015 Cumartesi günü, saat: 10:00-13:00 arası

Seminer Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü- 127 No'lu Salon

 

Haber No: 7695