-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Eko-turizm; tüketmeden keşfetmek...
Kategoriler: Ekolojik Turizm
Tarih: 18-Mart-2004
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


Turizm sektörü, bugün dünya çalışanlarının yüzde 7'sine ekmek sağlıyor. Ancak ülkeler için de önemli bir gelir kaynağı olan turizm faaliyetlerinin yerel kültürlere ve eko-sistemlere geri dönüşü olmayan olumsuz etkileri diğer "kâr"ları gölgeliyor. Oysa "alternatif turizm" sektörünün sunduğu yeni seçenekler ülkelere, mevcut doğal ve kültürel zenginliklerin korunması gibi kalıcı kârlar getiriyor. Tüm dünyada eğitsel ve ekonomik açıdan tatmin edici gezilere rağbet giderek artıyor. Dünya Turizm Örgütü'ne göre turizmde en hızlı büyüyen sektör doğa turizmi ve onun bir alt bölümünü oluşturan eko-turizm, yılda yüzde 10-50 arasında gelişme gösteriyor.

TARIMA dayalı toplumların oluşumundan bu yana insanlar sürekli kendilerine sonsuz gibi gözüken ufukları keşfetme dürtüsüyle hareket ettiler. Merak, daha sonra dinsel, coğrafik ve ekonomik fetih dürtüsüne dönüştü ve halen süregelen keşif isteği insanları turizme yöneltti.

Planlı turizm ya da keyif amaçlı seyahat etme alışkanlığı, iletişim ve ulaşım sektörlerinde "atlanan çağ" ile herkeste gezme ilhamını ve imkanını artırdı. Dünya Turizm Örgütü'nün verilerine göre 1999 yılında 663 milyon kişi uluslararası seyahate çıkarak 453 milyar dolar harcadı.

Turizm sektörü bugün dünya çalışanlarının yüzde 7'sine ekmek sağlıyor. Gelir düzeyi düşük olan ülkelerdeyse çok önemli bir "ihracat" kapısı. Ancak turizm faaliyetlerinin yerel kültürlere ve eko-sistemlere geri dönüşü olmayan olumsuz etkileri diğer kârları gölgeliyor.

Aslında turizm, ev sahipliği yapan ekonomiye şaşırtıcı derecede az kazandırıyor. Turistlerin harcadığı para çoğu zaman yabancı tur organizatörleri, hava yolları, büyük/zincir oteller ve diğer servislere aktığı için turizmin yapıldığı ülkeyi terk ediyor.

Ancak artık "alternatif turizm" sektörünün sunduğu yeni seçeneklerle bu durum değişiyor. Mevcut doğal ve kültürel zenginliklere en az etkisi olan ve aynı zamanda eğitsel ve ekonomik açıdan tatmin edici gezilere giderek daha çok rağbet ediliyor. Dünya Turizm Örgütü'ne göre doğa turizmi, turizmde en hızlı büyüyen sektör. Doğa turizminin bir alt bölümünü oluşturan eko-turizm ise yılda yüzde10-50 arasında gelişme gösteriyor.

"Tora"dan turizme...

İbranicede "tora" (araştırma, öğrenme) kökünden gelen turizm kelimesi çoğu zaman dinlenme, öğrenme ve insanın kendisini geliştirmesiyle bağdaştırılır. Geçtiğimiz yıllarda anlamlı ve eğitsel deneyimlerin yaşanabileceği gezilere olan talep büyük bir artış gösterdiği için tur organizatörleri ve seyahat acentaları turizm sektöründe farklı kategoriler sunmaya başladı: Macera turizmi, kültür/din turizmi, gastronomi turizmi, eşcinsel turizmi gibi. Eko-turizm en geniş ve en çok istek gören alternatif turizm şekli olma yolunda. Henüz tanımı yapılamayan eko-turizmi karakterize eden ortak noktalarsa şöyle sıralanabilir:

  • Doğaya karşı sorumluluk; yaban hayat, habitatlar ve ekosistemler bozulmamalı
  • Sürdürülebilir bir yaklaşım sunmalı; doğal varlıkları ve yörenin kültürel yapısını, insanların yaşam tarzlarını etkilememeli
  • Ziyaretçiyi doğa ve doğa koruma konularında besleyebilmeli
  • Yöredeki doğa koruma çabalarına katkıda bulunmalı.

Eko-turizm söz konusu olduğunda başta unutulmaması gereken şey bunun bir "iş" yani ticari bir girişim olduğu. Bir eko-turizm projesi her ne kadar doğru değerler üzerine kurulmuş olsa da, ekonomik başarısı sağlanmadığı takdirde sürdürülmesi mümkün değil. Başarıya ulaşamayan eko-turizm inisiyatifleriyse yörede yaşayan insanları, gerçekleşemeyen beklentileri yüzünden hayal kırıklığına uğratabilir ve güvenlerini sarsabilir. Dolayısıyla, eko-turizme kalkışacak herhangi bir kişinin, kârlılık konusunu ciddiye alması gerekir ve tecrübeli tur organizatörleri ve acentaların deneyimlerinden faydalanmalıdır. Ayrıca, yatırım kaynağı sağlama potansiyeli olan farklı kurumlarla da sıkı ilişkiler içinde olmalı, özellikle de yasal ve ekonomik alt yapı sağlayan devlet kurumları bunlar arasında yer almalıdır.

Duyarlı ve eğitimli bir tüketici kitlesine hitap eden eko-turizm, kendisine has doğal ortamlarda, kendisine has canlı türleri ve habitatlarla eğitsel ve etkileşimli bir ilişki sunma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli gerçekleştirebilmek için doğa koruma uzmanları baştan projeye dahil edilmelidir. Bunun yanı sıra yöre insanlarına da baştan danışılarak proje geliştirilmeli ve her etapta onlarla yürütülmelidir.

Sağladıkları yararlar hakkında halen bazı soru işaretleri bulunsa da, eko-turizm ve diğer alternatif turizm şekilleri dünyanın her yerinde artış gösteriyor. Halk, STK'lar ve kamu kurumları sertifikasyon yöntemleri aracılığıyla eko-turizm için bazı standartlar geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak eko-turizmdeki bu patlamayı kontrol etmeye çabalıyor. Ancak bu çalışmalar şimdilik birbirlerinden kopuk ve yetersiz. Henüz ülkemizde varolmayan bazı sertifikasyon yöntemlerini oturtmaya çalışan kurumlar ve örnek çalışmalar arasında Conservation International (www.ecotravel.org), Meksika'da ülke çapındaki eko-turizm planlaması (www.amtave.com/amtave/comon.html), Belize'de bölgesel, yerel halka dayalı eko-turizm (Toledo Eco-tourism Association) ve Green Globe 21 (www.greenglobe21.com) bulunuyor.

TURİZM EĞİTİMİ

Çocuklara giderek büyüyen turizm sektörünün olumlu ve olumsuz yönlerini aktarmak, bilinçli bir birey olmaları yönünde önemli bir adım oluşturuyor. Çocuklarımızın bir çoğu turistlerin ağırlandığı bölgelerde yaşıyor veya tatillerinde seyahat ediyorlar. Bilinçli turizm eğitimi, bazı değerlerin ve tavırların çocuklara aktarılmasında aracı olabilir. Nasıl mı ?

Şu soruları içeren bir anketle eğitime başlayabilirsiniz...

Turist nedir? Tatil nedir? Ev sahibi nedir? Son iki yıl içerisinde tatil amacıyla nereye gittiniz? Bunlar arasında en çok neyi, neden beğendiniz? Bölgenize turistler neden geliyor? Bir turistin bölgenizde ne görmesini ve ne görmemesini isterdiniz? Turistlerin bölgenizde ne gibi etkileri oluyor? Tatildeyken ne gibi davranışlar göstermeniz gerektiği hakkındaki fikirleriniz... Bölgenize gelen turistlerin ne gibi davranışlar göstermesi gerektiği hakkındaki fikirleriniz...

Daha sonra eğitmen, çocukların tek başına veya ikili gruplar halinde doldurdukları ankete verilen cevaplarla başlayan tartışmayı yönlendirir.

Turizmin çevre üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için çocukların eğlenebilecekleri bir diğer faaliyetse "Kıyıya Lüks Bir Otel" oyunu. Bu oyunda çocukların farklı rolleri üstlenebilecekleri bir senaryo verilir (bu senaryo yaşadığınız bölgenin özelliklerine uyarlanabilir): Akdeniz'de dokunulmamış bir balıkçı koyuna büyük bir otel yapılacaktır. Bunun yörenin tanıtımı ve dolayısyla da yörede yaşayan halkın geliri için çok faydalı olacağı söylenmektedir. Ancak bu kumsal bir çok deniz kuşuna ve nadir denizkaplumbağasına ev sahipliği de yapmaktadır. Otel yapılırsa bu canlıların yaşamı tehlikeye girebilir.

Çocuklar farklı çıkarları olan kişi ve kurumları temsil eden küçük gruplara ayrılır. Turizm bakanı, bölgenin muhtarı, yerli balıkçılar, yörenin çocukları, turizm yatırımcısı, doğa korumacı gibi farklı rolleri üstlenirler ve otelin yapılıp yapılmaması konusunda fikir birliğine ulaşmaya çalışırlar. Daha sonra gruplar sunumlar yaparak görüşlerini savunurlar. Eğitmenin yönlendirmesiyle ateşli tartışmalara tanık olabilirsiniz!

Kaynak: Learn to Travel, Activities on Travel and Tourism for Primary Schools, Peter Mason..

Polonya ECEAT rehberinden sizin için seçtik:

UZRANKI

1 Mayıs-1Ekim, temel İngilizce konuşuluyor.

Konaklama: 8 çadır ve 4 karavan yeri bulunuyor.

Yemek: Çiftlikten sağlanabiliyor, çiftliğin ekolojik ürünlerinden satın alabilir ve mutfağını kullanabilirsiniz. Restoran 7km, alışveriş merkezi 3km mesafede.

Diğer: Kamp tuvaleti, temiz su, duş, çamaşırhane mevcut. Yüzme, bisiklet, at binme olanakları bulunuyor. Sertifikalı üretim yapılıyor.

Polonya'nın en büyük ekolojik çiftliklerinden biri olan Uzranki, tarım ve hayvancılığın yanısıra ürettiği çeşit çeşit peynirleri ile de ünlü.

Uzranki, içinde bin kadar göl bulunan Mazuria göller bölgesinde yer alıyor. Yüzmek, kano yapmak, at binmek gibi birçok faaliyeti gerçekleştirmek mümkün. Mragowo'ya 9 km.

uzaklıktaki çiftliğe otoyoldan ya da demiryoluyla ulaşmak mümkün.

BUKOWKA

Tüm sene açık; İngilizce, Fransızca ve temel Almanca konuşuluyor.

Konaklama: 10 çadır ve 4 karavan yeri bulunuyor. Bir adet dört kişilik, bir adet altı kişilik, iki adet iki kişilik oda mevcut.

Yemek: Çiftlikten sağlanabiliyor, çiftliğin ekolojik ürünlerinden satın alabilir ve mutfağı kullanbilirsiniz. Restoran 4km, alışveriş merkezi 1km mesafede.

Diğer: Kamp tuvaleti, temiz su, duş, çamaşırhane ve ayrı banyo mevcut. Yüzme, at binme ve kış sporları olanakları bulunuyor. Sertifikalı üretim yapılıyor.

50 hektar büyüklüğündeki bu ekolojik çiftlikte tahıl, patates, sebze ve çilek yetiştiriliyor. Temmuzda giderseniz eğer, çilek toplayabilir ve atölye çalışmalarına katılabilirsiniz. Çiftlikte çocuklar için de bir oyun sahası bulunuyor. Çevredeki ormanlara yapacağınız gezilerde birçok hayvanı (ayı,tilki, tavşan, ağaçkakan, şahin vb.) görmeniz mümkün.

NOWINA

Tüm sene açık; temel İngilizce konuşuluyor.

Konaklama: 5 çadır ve 4 karavan yeri bulunuyor. Bir adet dört kişilik, İki adet iki kişilik oda mevcut.

Yemek: Çiftlikten sağlanabiliyor, çiftliğin ekolojik ürünlerinden satın alabilirsiniz. Restoran 10km, alışveriş merkezi 2km mesafede.

Diğer: Temiz su, duş, çamaşırhane ve ayrı banyo mevcut. Yüzme ve at binme olanakları bulunuyor.

Orman kenerında orta ölçekli geleneksel tarım yapan bu çiftlikte sebze ve meyve yetiştiriliyor. Çiftlik evi 50 yıllık geleneksel bir yapı ve çevresinde güzel bir çiçek bahçesi bulunuyor. Çiftlik yakınlarında 19. yy'da yapılmış bir saray, tarihi bir kilise, manastır ile ev eşyaları müzesi bulunuyor.

CRACOW

1 Temmuz-31 Ağustos. İngilizce ve temel Almanca konuşuluyor.

Konaklama: İki adet iki kişilik, bir adet bir kişilik oda mevcut.

Yemek: Evden sağlanabiliyor, çiftliğin ekolojik ürünlerinden satın alabilir ve mutfağı kullanabilirsiniz. Restoran 500m, alışveriş merkezi 100m mesafede.

Diğer: Duş, çamaşırhane, ortak banyo mevcut. Yüzme, bisiklet, at binme olanakları bulunuyor.

Cracow merkezine yakın bir ev. Ev sahibi aynı zamanda bir ekolojik çiftliğin sahibi ve çeşitli makarnalar üretiyor. Ev sahipleri Cracow tarihini ve eserlerini çok iyi bildiğinden istendiğinde bir tanıtım turu düzenlenebiliyor. Akşamları tiyatro, opera izlemeye ve flarmoni orkestrasını dinlemeye gitmek mümkün.

BARANKOWA

Tüm sene açık; İngilizce ve Almanca konuşuluyor.

Konaklama: 5 çadır yeri bulunuyor. Bir adet yedi kişilik, bir adet beş kişilik ve üç adet üç kişilik oda mevcut.

Yemek: Çiftlikten sağlanabiliyor, çiftliğin ekolojik ürünlerinden satın alabilirsiniz. Restoran ve alışveriş merkezi 500m mesafede

Diğer: Ayrı banyo mevcut. Yüzme, bisiklet, at binme ve kış sporu yapma olanakları var.

Barankova, Babia Gora Ulusal Parkı'na bir km. uzaklıkta geleneksel bir çiftlik. İstenirse çevredeki tepelerde saman dolu bir at arabasıyla gezilere çıkabilirsiniz.

Haber No: 43