-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Biyogüvenlik ve Biyoteknoloji
Kategoriler: Kültür
Tarih: 03-Şubat-2006
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


Prof. Dr. R. Şeminur Topal’ın Biyogüvenlik ve Biyoteknoloji başlıklı kitabı yayımlandı. Kitap, farklı boyutlarıyla modern biyoteknoloji ve biyogüvenlik kavramlarını birlikte irdeliyor.

 

Modern biyoteknolojideki gelişmelerin kapsama alanındaki uygulamaların genel bir özetlemesinin yapılmasına, yeni geliştirilen tekniklerin temel uygulama biçimlerinin şematik açıklamalarla örneklendirmesine yer veren kitap, özellikle internet ortamında yaygın biçimde yer alan bilimsel sitelerdeki güncel bilgilerden yararlanarak, renkli şema ve şekillerle görsel açıdan da zenginleştirilmiş. Sağlık, ekolojik, ekonomik, tarımsal, hukuksal ve etik boyutlarıyla biyogüvenlik açısından olası risklere yönelik tartışmalara ve görüşlere de yer veren kitapta yer alan bölümler şöyle:

1) Biyomühendislik, Biyoteknoloji, biyogüvenlik kavramları ve kapsamları ile Etkileşimleri

2) Biyoteknolojik Uygulamaların Dünü, bugünü ve geleceği konusundaki Farklı Yaklaşımlar

3) Tarımsal Amaçlı Modern Biyoteknoloji Uygulamaları

4) Transgenik Uygulamalar: Genetik Modifiye Organizma ve Ürünleriyle İlgili Yönelimler

5) GM Uygulamasına Ait Tartışma Yaratan Riskler ve Farklı Yaklaşımların İrdelenmesi

6) Biyogüvenlik ve Biyoçeşitlilik Açısından Önerilen Risk Yönetim Sistemi Yaklaşımları

7) Biyogüvenlik ve Biyoterörizm: Biyolojik Silahlar

 

8) Uluslararası Ticarette Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve Ürünlerin Yeri

9) Modern Biyoteknolojide Patent Hakları ve Hukuk

10) Kültür Koleksiyonları ve Biyogüvenlik Açısından Önemleri

11) Biyogüvenlik Açısından Uluslararası Platformlarda ve Ulusal Cephedeki Yasal Yapılanma Çalışmalarıyla İlgili Gelişmeler

EK-A: BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ, BİYOGÜVENLİK CARTAGENA PROTOKOLÜ

EK-B: ULUSAL BİYOGÜVENLİK KANUN TASLAĞI

Kaynaklar + Yararlı diğer internet adresleri  + Dizin

ISBN:  975-94975-5-7

 

 

Temin Adresi:

 seminur@tnn.net ;

 seminur@gmail.com

Kitabin fiyatı öğrenciye 15 YTL, diğer okuyucular için 20 YTL. Kitaplar, yazardan doğrudan E.posta ile istenerek sağlanabilir. İstekliler için yazardan öğrendikleri ilgili banka hesabına yapacakları havaleyi ve adres bildirimini bildirmeleri yeterlidir. Bu işlemi takiben, kitap kargo ücreti alıcı ödemeli olarak Yurt İçi Kargo ile doğrudan adrese gönderiliyor.

 

Genel Tanıtım:

            Kitabın içeriğinde gelişim süreci dikkate alınarak, farklı boyutlarıyla modern biyoteknoloji ve biyogüvenlik kavramı ile birlikte irdelenmesine çalışılmıştır. Modern biyoteknolojideki gelişmelerin kapsama alanlarındaki uygulamaların da genel bir özetlemesinin yapılmasına, yeni geliştirilen tekniklerin temel uygulama biçimlerinin şematik açıklamalarla örneklendirmesine özen gösterilmiştir. Bunu yaparken özellikle internet ortamında yaygın biçimde yer alan bilimsel ve seçkin sitelerdeki güncel bilgilerden yararlanarak, renkli şema ve şekillerle eserin görsel açıdan da zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. Güncel biyoteknolojik uygulamalarla sağlanan yararlar açıklanırken, sağlık, ekolojik, ekonomik, tarımsal, hukuksal ve etik boyutlarıyla biyogüvenlik açısından olası risklere yönelik tartışmalara ve görüşlere de yer verilerek, bu alanda gündemde olan değerlendirmeler bilimsel platformlardaki gelişme ve tartışmalar yanında, kişisel bakış açısıyla da yorumlanmıştır.

Modern biyoteknolojik gelişmeler doğrultusunda gündemde olan biyogüvenlik gereksinimlerinin kökenleri irdelenerek; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin stratejileri, bunların yasal yapılanma süreçleri ve uygulama örnekleri verilmiştir. Biyogüvenlik konusu; moleküler biyoteknoloji ürünü transgenik uygulamalardan, biyogüvenlik konusunun tamamlayıcıları olan biyolojik silahlar olgusuna ve kültür koleksiyonlarına kadar varan bir zincir bütünlüğü içinde incelenmiştir. Bu konuda yeni uygulamalarla gündeme gelen farklı fikirler, bu alandaki güncel değerlendirmeler, tartışmalar da yine kitabın incelenen konuları arasına alınmıştır. Nitekim biyoteknoloji, çoklu mesleki disiplinlerden oluşan yaklaşımla ve ortak faydaya erişim esasıyla gelişim göstermektedir. Bu bakımdan konunun yine çoklu boyutla objektif olarak irdelenmesi esası benimsenmiş, bu alanda her tartışma ciddiye alınmaya çalışılmıştır. Kitap; bu alanda izlenen güncel sistematik yapılanmanın ayrıntılı aktarımıyla; üretim - tüketim etkileşimi içinde olduğumuz kesimlerle ilişkilerimize ve yasal yapılanma sürecinde olmamız nedeniyle de endüstriyel ve kamusal kesimdeki pek çok bulanık noktaya da ışık tutacak bilgilerin derlenip, değerlendirilmesine özen gösterilerek hazırlanmıştır.

Güvence kavramının her alanda temel programların başında gelen bir olgu olması, modern biyoteknolojik gelişimlerin tüm ülkelerde öncelikli konular içinde ele alınması, ülkemizde bu konuların giderek daha da önem kazanması, bu kitabın yazımı amacımı ve çabalarımı hızlandırmıştır. Yaşam bilimleri alanındaki doğal gelişimler, yeni teknolojik gelişmelerle oluşan etkileşimler, sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik açısından da çok önemli yansımalar getirmektedir. Modern biyoteknolojik gelişmelerin ve özellikle transgenik teknolojinin avantaj / dezavantajlarıyla irdelenmesi, tüm açılardan yaşama yansımaları ile bu alanda ulusal ve uluslararası yasalaşma çalışmaları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. AB’nin bu konudaki direktifleri, yasal yapılanma modelleri, ABD ve diğer ülkelerdeki mevcut stratejik yaklaşımlar da, yine irdelenen konular arasındadır. Konu güncel tartışmalar doğrultusunda toplumsal güvencenin ve bilinçlendirmenin önemini vurgulamak amaçlarıyla incelenmiş ve herhangi bir taraf olmadan objektif olarak yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu alanda sürekli kılınan bilgi desteği, önümüzdeki günlerde önemini daha da yoğunlaştıracaktır.

   Eserlerin hazırlanmasında kişisel değerlendirmeler yanında; konuyla ilgili güncel - bilimsel toplam 198 kaynaktan yararlanılmış, ayrıca incelenmiş olan pek çok ilgili internet adresinden 26’sı da, ek kaynaklar olarak ayrıca önerilmiş, bütün bunların referanslarına ayrıntılarıyla yer verilmiştir. Ayrıca 939 anahtar kelimeden oluşan dizin de kitaba eklenmiştir.

Bu alanda çok hızlı gelişmeler ve değişimlerle görülebilecek eksiklikler olabileceği görüşüme rağmen; kitap bilimsel alanda çalışan, endüstriye hizmet edebilmek üzere ileri mesleki eğitim alan çeşitli disiplinlerden öğrencilere ve biyogüvenlik konusundaki yasal yapılanmada görev alacak kamusal kesimin de yararlanabileceği güncel bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Tüm okuyucularıma, ülkemiz eğitimine, kamu ve endüstri alanındaki ilgililere katkısı olabileceğine inandığım kitabımın, amacına ulaşabilmesini, okuyucusuna ve ulusal çıkarlarımıza yarar sağlayabilmesini ve toplumsal faydaya dönüşebilmesini diliyorum.

Mesleki ve akademik yaşamımda ilk günden - bu güne kadar olduğu gibi, bu günden sonra da; ürettiğim her bilimsel eserimde; “paylaşımcılık, katılımcılık ve sinerji” ilkesine dayanan “toplumsal sorumluluk anlayışımı yansıtmayı” sürdürmeye ısrarla devam edeceğim. Bugüne değin yaşamımda bireysel fayda ve çıkar ilişkisinden yana hiçbir gayret içinde olmadım, ama bu ilkem uğrunda daima çok ciddi mücadele vermem gerekti. Bu mücadeleme yaşamımın son anına kadar devam edeceğimi, hiçbir şekilde ödün vermeyeceğimi tekrarlıyorum. Bütün bu yaklaşımlarla şimdiye kadar olduğu gibi, bu gün de bildiklerimi ve öğrendiklerimi, toplum yararına dönüştürmeye özen gösterdim. Dileğim emeklerimin toplumsal memnuniyet yaratarak, faydaya dönüştüğünü görebilmek. Bu güne kadar olduğu gibi, bu kez de birikimlerimle, birçok kesime hizmet edebilmek en büyük arzumdur. Bu güç; her zaman olduğu gibi yeni kitaplar üretebilme ve yeni bilgi birikimlerinin oluşumuna ve çağdaşlığa açık yapıya katkısı açısından süregelen öz dürtümü ve direncimi yaratmaktadır. Doğaya, tüm canlılara ve ülkeme karşı sevgi dolu yaklaşımla, etik ve bilimsel değerlerden sapmadan, tüm baskılar karşın yılamadan nice üretimler dileklerimle, okurlara duyururum...

 

Prof. Dr.R. Şeminur Topal

Haber No: 1059