DESTEK OL!
Gönüllü Ol
HABERLER

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPATILMASIN!

Yayınlanma Tarihi: 11 Eylül 2019
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPATILMASIN!

Daha etkili doğa koruma için DAHA GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI İSTİYORUZ!

Cumhurbaşkanlığı Makamına onaylanmak üzere sunulan Kararname Taslağı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kapatılarak Orman Genel Müdürlüğü altında daire başkanlıkları olarak yeniden düzenlenmek istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Yeryüzündeki en önemli 7 gen merkezinden biri olarak bilinen Türkiye biyolojik çeşitlilik bakımından bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkesidir. Stratejik konumu ile Türkiye çok sayıda türün varlığını sürdürebilmesi bakımından anahtar ülke konumundadır. Bu nedenle Türkiye’nin doğa koruma alanındaki sorumluluğu herhangi bir ülkeninkinden daha fazladır. Bu zenginliğin korunması için toplam alanı 3,2 milyon hektarı aşan ve aralarında milli parkların da bulunduğu 598 koruma alanı ilan edilmiştir. 

İlk kurulduğu yıllarda Orman Genel Müdürlüğü altında faaliyet gösteren doğa koruma ve milli park çalışmaları, dünyada ve ülkemizdeki korunan alanlara yönelik yükselen algı ve korunan alanların sayısındaki artışa paralel olarak 1976 yılında Orman Bakanlığı bünyesinde  “Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü” olarak yapılandırılmıştır.

1982 yılında bugün olduğu üzere Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığının birleştirilmesini takiben bu Genel Müdürlük kapatılmış ve Orman Genel Müdürlüğü altında “Milli Parklar Daire Başkanlığı” olarak düzenlenmiştir. Kurumun Genel Müdürlük düzeyinden Daire başkanlığı düzeyine indirildiği bu dönem Türkiye doğa koruma tarihinin en etkisiz olduğu dönemlerden biri olarak hala anılmaktadır. Nitekim 1991 yılında bu birim tekrar Genel Müdürlük düzeyine yükseltilmiştir. 

Yıllardır, doğa korumayla ilgili daha güçlü bir yapının oluşturulması beklenirken daha önce denenen ve doğa koruma adına çok başarısız olan bu yapıya yeniden dönülmesi ülkemiz doğasına yapılabilecek en büyük kötülük olacaktır.  Çünkü doğa koruma orman alanlarının dışında sulak alanları, bozkırları, denizleri ve bu yaşam ortamlarında varlıklarını sürdürmeye çalışan tüm canlıları kapsamaktadır. Bu değişiklik ülkemiz doğasının korunmasını zaafa düşürecek, uluslararası platformda ülkemizin itibar kaybetmesine, AB katılım sürecindeki görüşmelerde ülkemizin elinin zayıflamasına sebep olacaktır.

Bu kapsamda önerimiz;

Doğa korumanın daire başkanlıkları düzeyinde farklı birimler tarafından ele alınmasından ziyade tek ve güçlü bir kurumsal yapı altında toplanması;  bu amaçla 

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile halen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün birleştirilmesi, 
 • Birleşmenin ardından günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir çerçeve doğa koruma yasasının çıkarılmasıdır. 

Diğer taraftan;

Aynı kararname kapsamında Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmesi öngörülen kurumlar arasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü de yer almaktadır. 

Yakın zamanda kurulmuş olmalarına rağmen bu iki Genel Müdürlük Türkiye’de başta arazi kullanımı planlaması, arazi tahribatının önlenmesi ve dengelenmesi gibi geleceğimiz için büyük öneme sahip konularda kritik ilerlemeler kaydetmiştir. Nüfusun da artışıyla birlikte giderek azalan doğal kaynaklarımızın planlanması ve yönetilmesi konusunda öncü rol oynayan ve küresel ölçekte kabul gören politikaları ülkemize kazandıran bu kilit kurumların da Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmesinin bu önemli kazanımların kaybedilmesine neden olacağından endişe etmekteyiz. 

Bu bağlamda diğer önerimiz yapılacak kurumsal değişikliklerin uzun vadeli çözüm oluşturacak ve küresel gelişmelere uyumlu olarak yapılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma doğrultusunda şekillendirilmesidir. Biz aşağıda imzası bulunan Sivil Toplum Kuruluşları bu yönde yapılacak çalışmalara her türlü katkı ve desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi 

E-posta: tabiatkanunu@gmail.com

Bilgi için: 0533 956 51 10 – 0533 394 47 11

Girişime üye olan aşağıda isimleri bulunan sivil toplum kuruluşları (124 STK) yazıyı imzalamıştır.

 1. Adana Gençlik Birliği Derneği
 2. Akyaka Kent Konseyi
 3. Alakır Kardeşliği Platformu
 4. Aşağıçerçi Köyü Güzelleştirme Derneği
 5. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Türkiye Bölümü
 6. Bartın Çevre Meclisi
 7. Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği
 8. Bisikletliler Derneği
 9. Bodrum Mavi Yol Girişimi
 10. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği
 11. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
 12. Buldan Doğal Hayatı ve Kültürünü Koruma Derneği
 13. Çevre Ekoloji ve Yaban Yaşamı Destekleme Derneği
 14. Çevre Hukuku Derneği
 15. Çevre ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
 16. Çiğ Süt Üreticileri ve Süt ve Süt Ürünleri Tüketicileri Grubu
 17. Datça Çevre ve Turizm Derneği
 18. Demokratik Eğitimciler Sendikası
 19. Deveciuşağı Çevre Koruma ve Kalkınma Derneği
 20. Doğa Araştırmaları Derneği
 21. Doğa Derneği
 22. Doğa Koruma Merkezi
 23. Doğa Koruma Vakfı
 24. Doğaseverler Derneği
 25. Doğa ve Çevre Vakfı
 26. Doğa ve Çevre Derneği
 27. Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği
 28. Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği
 29. Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi
 30. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği
 31. Doğal Yaşam Derneği
 32. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı
 33. Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği
 34. Ege Derneği
 35. Ege Orman Vakfı
 36. Ekolojik Denge Derneği
 37. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği
 38. Ekolojik Üreticiler Derneği
 39. Ekolojik Yaşam Derneği
 40. Ekolojik Yaşam Girişimcileri ve Gönüllüleri Derneği (EKOLOG)
 41. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği
 42. Emanetçiler Derneği
 43. Ergene Platformu
 44. Eskişehir Çevre Derneği
 45. Eurosolar Türkiye
 46. Fırtına Ekoloji Grubu
 47. Good4Trust.org
 48. Gökova Akyakayı Sevenler Derneği
 49. Greenpeace Akdeniz
 50. GÜMÇED Edremit Körfez Şubesi
 51. Gürsel Tonbul Çiftlik İşletmesi
 52. Halk Kültür Sanat ve Eğitim Derneği
 53. Hatay Tabiatı Koruma Derneği
 54. Hayvan Hakları Federasyonu
 55. Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği
 56. Herkes için Mimarlık
 57. İğneada Doğal Ekosistemi Koruma Derneği (İğneada Doğa Elçileri)
 58. İklim Ağı
 59. İklim İçin Gençlik Girişimi
 60. İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu
 61. İzmir Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu
 62. Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği
 63. Karaburun Kent Konseyi
 64. Karaburun Yerel Fok Komitesi
 65. Karaburun Sivil İnisiyatif
 66. Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu
 67. Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği
 68. Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği
 69. Karaot Tohum Derneği
 70. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
 71. Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği
 72. Kolaylaştırıcı Dernek
 73. Kozak Yaylası Doğal Çevreyi Koruma Kültür ve Turizm Derneği
 74. KuzeyDoğa Derneği
 75. Küre Dağları Ekoturizm Derneği
 76. Küre Dağları Ekoturizm Geliştirme Kooperatifi (KEKOOP)
 77. Küresel Denge Derneği
 78. Mezopotamya Doğa Platformu
 79. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
 80. Muğla Barosu Çevre Komisyonu
 81. NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği
 82. Naturelife Dergisi
 83. Nilüfer Kent Konseyi
 84. ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu (ODTÜ Biyogen)
 85. ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu
 86. ODTÜ Mezunları Derneği
 87. Osmaniye Çevre Platformu
 88. Proje Evi Kooperatifi
 89. Rize Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
 90. Sarıyer Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu
 91. Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Hareketi
 92. Slow Food Ankara Birliği
 93. Slowfood Türkiye Fırtına Vadisi Grubu
 94. Slow Food Yağmur Böreği Birliği
 95. Sualtı Araştırmaları Derneği
 96. Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği
 97. Tarımsal Kalkınma Derneği
 98. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
 99. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
 100. Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği
 101. Toprak Ana Platformu
 102. Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (Tüvik-Der)
 103. Türetim Ekonomisi Derneği
 104. Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu
 105. Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP)
 106. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)
 107. TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
 108. Türkiye Ormancılar Derneği
 109. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
 110. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
 111. Ulusal Genç Siyasetçiler Platformu
 112. 350 Ankara
 113. Validebağ Gönüllüleri Derneği
 114. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
 115. Yağcılar ve Demircili Köyleri Çevre Derneği (YADEM)
 116. Yaşam Alanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği
 117. Yenişehir Çevre Hareketi
 118. Yeryüzüne Özgürlük Derneği
 119. Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği
 120. Yeşil Artvin Derneği
 121. Yeşil Asiler
 122. Yeşil Düşünce Derneği
 123. Yeşilist
 124. Yuva Derneği
Etiketler: ,

3 adet yorum var

 1. Zeynep

  Ülkemizde kirletilmemiş çok az doğal alanlar kaldı ne yazık ki. Böyle bir adımla da doğa katliamına girişilmesinin önünü açmanın ülkemizi mahvedeceği görüşündeyim.

 2. Ferda

  Müdürlükler’in kapanmaması için verdiğiniz mücadeleye sivil bir vatandaş olarak destek veriyorum. Çevre ve canlıların korunması ” daire başkanlıkları” ile değil, daha kapsamlı ve etkin projeleri olan birimler eliyle gerçekleştirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş