BM Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı’ndan (GEF SGP) aldığımız proje geliştirme desteği ile “Güdül’de Gıda Toplulukları ile Agroekolojik Dönüşüm” projemizin ön hazırlıklarını tamamladık. 

Ön hazırlıklar kapsamında, yerel ortağımız Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği ile birlikte, Ankara merkezde, Güdül İlçesi’nde ve Tahtacıörencik Köyü’nde farklı paydaşları bir araya getiren bir dizi toplantı düzenledik. Toplantılara, kentsel gıda ve kırsal üretim konusunda çalışmalar gerçekleştiren sivil toplum örgütleri, yerel yönetimlerden ve kamu kurumlarından temsilciler ve çiftçiler katıldı. Toplantılarda, kent merkezli gıda topluluklarının kırsalda üreticiyi desteklemedeki rolü, ilçede rol oynayan yerel yönetimlerin agroekolojik üretim ve küçük üreticiyi destekleme konusundaki görüşleri ve olası rolleri, çiftçilerin ve kırsalda yaşayanların sorunları ve bu konularda yapılabilecekleri ele alındı.

Bu hazırlıklardan sonra BM Küçük Destek Programı’nın değerlendirmesine sunacağımız“Güdül’de Gıda Topluluklarıyla Agroekolojik Dönüşüm” projesi kapsamında, Ankara’nın Güdül İlçesi’nde, gıda topluluğu paydaşlarının etkin katılımıyla, doğa-dostu agroekolojik üretim yöntemlerinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik bir dizi faaliyet yürütmeyi öngörüyoruz.

Paylaş
Paylaş